Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Να ετσουρούσ’νε θάλασσα

Εγώ είμαι ας σον ΠόντονΕγώ είμαι ας σον Πόντον

Στιχουργοί: Γιώργος Αμαραντίδης

Συνθέτες: Γιώργος Αμαραντίδης

Καλλιτέχνες: Γιώργος Αμαραντίδης


Να ετσουρούσ’νε θάλασσα,
να ’ίνουσ’νε λιμνόπον
Να σ̌κίζω και περάνω σε
και πάω με τ’ αρνόπο μ’

Θάλασσα με τα παπόρι͜α
χωρί͜εις τα μονοστέφανα,
κείντανε χώρι͜α-χώρι͜α
Χωρί͜εις τα μονοστέφανα,
κοιμούνταν’ χώρι͜α-χώρι͜α

Να ετσουρούσ’νε θάλασσα,
να ’κόφκουσ’νε λιβάδι͜α
Ξενιτεύ’ς τα παλληκάρι͜α
και κλαινί͜εις τα νυφάδι͜α
Ξενιτεύ’ς τα παλληκάρι͜α
και κλαίνε τα νυφάδι͜α

Θάλασσα με τα παπόρι͜α
χωρί͜εις τα μονοστέφανα,
κείντανε χώρι͜α-χώρι͜α
Χωρί͜εις τα μονοστέφανα,
κοιμούνταν’ χώρι͜α-χώρι͜α
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αρνόποαρνάκι, χαϊδευτική προσφώνηση γυναίκας
ετσουρούσ’νεστέρευες, αποστραγγιζόσουνσειρώ=εκκενώνω, αδειάζω
’ίνουσ’νεγινόσουν
κείντανεκείτονται, ξαπλώνουν
κλαινί͜ειςκάνεις κάποιον να κλάψει, στενοχωρείς
νυφάδι͜ανύφες
παπόρι͜αβαπόρια, καράβιαvapore
περάνωπερνάω
χωρί͜ειςχωρίζεις, ξεδιαλέγεις
χώρι͜αχωριστά

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12030
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr