Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Πόντιος έτον παλληκάρ’

Είχα φτερά κι επέταναΕίχα φτερά κι επέτανα

Στιχουργοί: Ανέστης Μωυσής

Συνθέτες: Ανέστης Μωυσής

Καλλιτέχνες: Ανέστης Μωυσής


Πόντιος έτον, παλληκάρ’,
τ’ εμετέρον ο Ακρίτας!
Ελέεν «νυχτοπούλ’ είμαι
και τραγωδώ τα νύχτας»

Νύχταν εποίκες μουχαπέτ’,
έκουαν το λαλόπο σ’
Νύχταν ο Χάρον επέρεν,
Θόδωρε μ’, και το ψ̌όπο σ’

Σ’ εκείν’ τον κόσμον που είσαι
μη αφήντς την τραγωδία σ’
Κι εμείς αδακέσ’, Θόδωρε,
θ’ ακούμε τη λαλία σ’

Τα κεμεντζ̌έδες έπαιζαν
και -ν- απάν’ σο ταφόπο σ’
Όλ’ επερ’μέναν, Θόδωρε μ’,
ν’ ακούνε το λαλόπο σ’

Η μανίτσα σ’ μοιρολογά,
κλαίει μαυροφορεμέντσα
Έκ’σεν για το παλληκάρ’ν ατ’ς
ντ’ έχασεν η καημέντσα
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αδακέσ’εδώ γύρω, κάπου εδώ
απάν’πάνω
ατ’ςαυτής, της
αφήντςαφήνεις
έκουανάκουγαν
έκ’σενάκουσε
επέρενπήρε
επερ’μένανπερίμεναν
εποίκεςέκανες, έφτιαξες ποιέω-ῶ
έτονήταν
καημέντσακαημένη
κεμεντζ̌έδεςλύρες kemençe/kemānçe
λαλίαλαλιά, φωνή
λαλόποφωνούλα
μουχαπέτ’κουβέντα, φιλική συνομιλία, συνεκδ. φιλική συνεστίαση (συνήθως μετά μουσικής) muhabbet/maḥabbet
όλ’όλοι/α
ταφόποτάφος (υποκορ.)
τραγωδίατραγούδι
τραγωδώτραγουδάω
ψ̌όποψυχούλα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7813 | Albums/Singles: 1117 | Συντελεστές: 1525 | Λήμματα: 12584
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr