Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Τα νεότητα μ’ έφαεν

Τα Λαγκαδιανά του ΜωυσήΤα Λαγκαδιανά του Μωυσή

Στιχουργοί: Ανέστης Μωυσής

Συνθέτες: Ανέστης Μωυσής

Καλλιτέχνες: Ανέστης Μωυσής


Άλλο σ’ οσπίτι σ’ ’κ’ έρχουμαι,
σην αύλι͜α σ’ ’κι δι͜αβαίνω
Άλλεν κόρην εγάπεσα,
εσέν θ’ απιδι͜αβαίνω

Αρνί μ’, τα τονιατέματα σ’,
αλάι μαλάι τα κάλλι͜α σ’
Τα νεότητα μ’ έφαεν,
σ̌κύλ’ κουτάβ’, η εγκάλι͜α σ’

Ανάθεμα σε, σ̌κύλ’ κουτάβ’,
εσέν και την εγάπη σ’
Την κουκούλα μ’ ενέσπαλα
αφκά ας σο καραβάτι σ’

Αρνί μ’, μεσανυχτί’ έλα
όντες τσ̌οκεύ’νε τ’ άστρα
Κανείς πα μ’ εγροικούν ατο,
κανείς πα μ’ έρ’ται οράστι͜α

♫

Έλα, τ’ εμόν σ̌ορσ̌όταινα,
άνοιξον τα κανάτι͜α σ’
Γουρπάν’ εγώ να ’ίνουμαι
σα δύο μαυρομμάτι͜α σ’

’Χ̌ι͜ονίγαν τα ψηλά ραχ̌ι͜ά,
κατέβα σο χωρίον
Κανείται, αρνί μ’, ντο έπιες
και το νερόν το κρύον

Λελεύω, ποδεδίζω σε,
να ’ίνουμαι γουρπάνι σ’!
Όσα φορείς και -ν- αναλλά͜εις
εμέν έπαρ’ σο γιάνι σ’

Το θάνατο μ’ ενούνιζα
και ’κ’ έλεγα ’α κομπώντς με
Σα είκοσ’ πέντε χρόνι͜α απάν’,
εσύ/πουλί μ’, να θανατώντς με
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
’αθα
αλάι μαλάιόλo/α μαζί, εξολοκλήρου alay malay
άλλενάλλη
αναλλά͜ειςφοράς τα καλά/γιορτινά σου ρούχα
άνοιξονάνοιξε (προστ.)
απάν’πάνω
απιδι͜αβαίνωφεύγω, αφήνω πίσω, προσπερνώ, ξεπερνώ από + διαβαίνω
αύλι͜ααυλή
αφκάκάτω
γιάνιπλάι, πλευρό yan
γουρπάν’θυσία kurban/ḳurbān
γουρπάνιθυσία kurban/ḳurbān
δι͜αβαίνω(για τόπο) περνώ, διασχίζω, (για χρόνο) περνώ διαβαίνω
εγάπεσααγάπησα
εγκάλι͜ααγκαλιά
εγροικούνκαταλαβαίνουν
εμόνδικός/ή/ό μου ἐμοῦ
ενέσπαλαξέχασα
ενούνιζασκεφτόμουν
έπαρ’πάρε (προστ.)
έπιεςήπιες
έρ’ταιέρχεται
έρχουμαιέρχομαι
έφαενέφαγε
θανατώντςθανατώνεις
’ίνουμαιγίνομαι
’κ’δεν ουκί<οὐχί
κάλλι͜ακάλλη
κανάτι͜αφτερά kanat
κανείταιφτάνει, είναι αρκετό
καραβάτικρεβάτι κράβατος / κράββατος
’κιδεν ουκί<οὐχί
κομπώντςεξαπατάς, ξεγελάς, μτφ. σαγηνεύεις κομβόω
λελεύωχαίρομαι
μεσανυχτί’την ώρα του μεσονυχτίου
νεότητανιότη, νιάτα
όντεςόταν
οράστι͜ατυχαία, συμπτωματικά rast/rāst
όσαόσες φορές
παπάλι, επίσης, ακόμα
ποδεδίζω(ενεργ. και μέση) χαίρομαι, απολαμβάνω, προσκυνώ από+δέδιν (<δείδω=φοβάμαι, ανησυχώ)
ποδεδίζω σενα σε χαρώ από+δέδιν (<δείδω=φοβάμαι, ανησυχώ)
ραχ̌ι͜άράχες, βουνά
σ̌ορσ̌όταιναμυθικό πουλί
τονιατέματαστολίσματα, καλλωπισμοί donatma
τσ̌οκεύ’νεκαταπίπτουν, επικάθονται, κλίνουν υπό το βάρος çökmek
’χ̌ι͜ονίγαν(εχ̌ι͜ονίγαν) χιονίστηκαν

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7813 | Albums/Singles: 1117 | Συντελεστές: 1525 | Λήμματα: 12584
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr