Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Σεβντάν έχω σο καρδόπο μ’

Τα Λαγκαδιανά του ΜωυσήΤα Λαγκαδιανά του Μωυσή

Στιχουργοί: Ανέστης Μωυσής

Συνθέτες: Ανέστης Μωυσής

Καλλιτέχνες: Ανέστης Μωυσής


Πώς ’κι τσ̌οκεύ’νε τα ραχ̌ι͜ά
όντες αναστενάζω;
Η σεβντά ’κι πουλίεται
να στείλω ν’ αγοράζω

Η σεβντά να επουλίουτον,
εγώ τιδέν ’κ’ εθέλ’να
Παράδες κάτ’ θ’ ευρίουσαν,
θ’ εγόραζα κι επαίρ’να

Σεβντά έρθεν κι εκόνεψεν
αδαπέσ’ σο καρδόπο μ’
Ενός χρονού φωλέαν έχ̌’
και τυρα̤ννίζ’ το ψ̌όπο μ’

Σεβντάν έχω, σεβντάν πουλώ
και σεβνταλής γυρίζω
Σεβντάν έχω σο καρδόπο μ’
και πώς να ταγιανίζω;

♫

Ση κρεβατί’ σ’ το γιάν’ καικά,
σα ποδάρι͜α σ’ μερέαν
ολίγον τόπον ποίσον με,
τσούνας γεννεμασέαν

Ο ήλιον εβασίλεψεν
σ’ Αετιφώλ’ τ’ ορμία
Εγώ είμαι -ν- ας ση Μούζενα,
τ’ αρνί μ’ ας σα Λωρία

Υψήλανες, υψήλανες
και τίναν ενεμένες;
Απάν’ καικά σο κιντίν
κατ’ έρχουσ’ εδεβαίνες;

Απάν’ σα ποδαρέας ι-σ’
αρνί μ’, θα πάω χάμαι
Έπαρ’ με σ’ εγκαλόπο σου
σπιχταγκαλι͜άστ’ και κράτ’ με

♫

Ο γέρον πα πλύσ̌κεται,
η κόρ’ ’κι συγκλίσ̌κεται
Τ’ έμορφα τα παλληκάρι͜α
ελέπ’ και λιμπίσ̌κεται

Τ’ οσπίτι σ’ να χαλαούτον,
οξ̌ώκα να ’πεμένες
Πουθέν’ μιγκίν να μ’ εύρηκες,
σ’ εμέτερα να εμένες

Κορτσόπον, ας σ’ οσπίτι σ’ κέσ’
εδέβα κι απιδέβα
Έμαθα με όλους καλατσ̌εύ’ς,
εμέναν απιδέβα

Τα κάλλι͜α σ’ επερίσσεψαν,
το αίμαν θα φουρκί͜ει σε-ν
Κόρη, τη μάνα σ’ πέει ατο
ας τερεί κι ας αντρί͜ει σε-ν
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αδαπέσ’εδώ μέσα
απάν’πάνω
απιδέβαφύγε, άφησε πίσω, ξεπέρασε, προσπέρασε (προστ.)από + διαβαίνω
γεννεμασέανγέννημα, γόνος
γιάν’πλάι, πλευράyan
εγκαλόποαγκαλιά, αγκαλίτσα
εγόραζααγόραζα
εδέβα(για τόπο) πέρασα, διέσχισα (για χρόνο) πέρασαδιαβαίνω
εθέλ’ναήθελα
εκόνεψενεγκαταστάθηκε, φώλιασε, προσγειώθηκεkonmak
ελέπ’βλέπει/βλέπω
εμέτεραδικά μου/μας
έμορφαόμορφα
ενεμένεςπερίμενες, ανέμενες
επαίρ’ναέπαιρνα
έπαρ’πάρε (προστ.)
έρθενήρθε
έρχουσ’ερχόσουν
εύρηκεςέβρισκες
ευρίουσανβρίσκονταν
έχ̌’έχει
’κ’δενουκί<οὐχί
καικάπρος τα κάτω, εκεί ακριβώς, κοντά
καλατσ̌εύ’ςμιλάς, συνομιλείς, συζητάςkeleci=καλός λόγος (Παλαιά Τουρκική Ανατολίας)
κάλλι͜ακάλλη
καρδόποκαρδούλα
κατ’γιατί/γιατί δεν
κέσ’εκεί γύρω, εκεί κάπου, εκεί περίπουκέσου
’κιδενουκί<οὐχί
κιντίναπόγευμα, δείλιikindi
κορτσόπονκοριτσάκι
κράτ’κράτα, βάστα, κάνε κράτει (προστ.)
λιμπίσ̌κεταιλιμπίζεται
μερέανμεριά
μιγκίνπιθανός τρόπος, δυνατότηταmümkün/mumkin
όντεςόταν
ορμίαρυάκια, ρεματιές
παπάλι, επίσης
παράδεςλεφτά, χρήματαpara/pāre
πέειπες (προστ.)
πλύσ̌κεταιπλένεται
ποδαρέαςπατημασιές, χνάρια
ποδάρι͜απόδια
ποίσονκάνε, φτιάξε (προστ.)ποιέω, ποιῶ
πουλίεταιπουλιέται
ραχ̌ι͜άράχες, βουνά
σεβντάαγάπη, έρωταςsevda/sevdā
σεβνταλήςερωτοχτυπημένος, ερωτευμένοςsevdalı
σπιχταγκαλι͜άστ’σφιχταγκάλιασε
συγκλίσ̌κεταικλίνει, γέρνει, σκύβει
ταγιανίζωαντέχωdayanmak
τερείκοιτάει
τιδέντίποτα
τίνανποιον/α
τσ̌οκεύ’νεκαταπίπτουν, επικάθονται, κλίνουν υπό το βάροςçökmek
τσούναςσκύλας
τυρα̤ννίζ’τυραννάω/ει, ταλαιπωρώ/εί
υψήλανεςψήλωσες
φουρκί͜ειπνίγει
φωλέανφωλιά
χάμαιχάνομαι, μτφ. πεθαίνω
ψ̌όποψυχούλα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12030
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr