Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Ο Πόντον μουν εχάθεν

Σην γερά μ’, γεράν ένοιξεςΣην γερά μ’, γεράν ένοιξες

Στιχουργοί: Ανέστης Μωυσής

Συνθέτες: Ανέστης Μωυσής

Καλλιτέχνες: Ανέστης Μωυσής


Πουθέν πουλίν ’κι κελαηδεί,
ο ήλιον ξάι ’κ’ εφάνθεν
Μαύρον χαπάρ’ επέρανε
ο Πόντον μουν εχάθεν [εχάθεν, εχάθεν]
ο Πόντον μουν εχάθεν [εχάθεν, εχάθεν]

Φεύ’νε μανάδες με μωρά,
σ̌ασ̌ιρεμένα φεύ’νε!
’Κι ’ξέρ’νε πού κέσ’ να πάγ’νε
αχπαραμένα τρέχ’νε [τρέχ’νε, τρέχ’νε]
αχπαραμένα τρέχ’νε [τρέχ’νε, τρέχ’νε]

Κλώσκουμαι, μάνα, οπίσ’ τερώ,
τ’ οσπίτι͜α μουν ’κι φαίν’νταν!
Εκάαν τα χωρία μουν,
όλια καπνός εένταν [εένταν, εένταν]
όλια καπνός εένταν [εένταν, εένταν]

Πού έν’ ο κύρη μ’, ο αδερφό μ’,
τ’ εμέτερα παιδία;
Επέθανανε σο ραχ̌ίν
ατείν’ χωρίς ταφία [ταφία, ταφία]
ατείν’ χωρίς ταφία [ταφία, ταφία]

Γραιάδες κλαίν’, γραιάδες κλαίν’ μοιρολογούν,
με την ψ̌ην ατουν κλαίγ’νε
με την ψ̌ην ατουν κλαίγ’νε
Τον Πόντον μουν επέρανε,
Τον Πόντον μουν επέρανε, [επέρανε]
σα χ̌έρι͜α τουν επέμ’νεν
σα χ̌έρι͜α τουν επέμ’νεν
Ν’ αηλί εμάς, αηλί εμάς, αηλί εμάς!

Ο Πόντον μουν εχάθεν [εχάθεν, εχάθεν]
Ο Πόντον μουν εχάθεν [εχάθεν, εχάθεν]
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αηλίαλίμονο ἀ- + μεσαιωνική ελληνική ἠλί < εβραϊκά אל (θεός)
ατείν’αυτοί
ατουντους
αχπαραμένατρομαγμένα, ξαφνιασμένα
γραιάδεςγριές
εέντανέγιναν
εκάανκάηκαν
εμέτεραδικά μου/μας
έν’είναι
επέμ’νεναπόμεινε
επέρανεπήραν
εφάνθενφάνηκε, εμφανίστηκε
εχάθενχάθηκε
’κ’δεν ουκί<οὐχί
κέσ’εκεί γύρω, εκεί κάπου, εκεί περίπου κέσου
’κιδεν ουκί<οὐχί
κλαίγ’νεκλαίνε
κλώσκουμαιγυρίζω, επιστρέφω
μουνμας
ν’ αηλίαλίμονο μεσαιων. ελλ. ἀλί<ἀ- + ἠλί (εβραϊκά אל)= θεός
ξάικαθόλου
’ξέρ’νε(εξέρ’νε) ξέρουν, γνωρίζουν
όλιαόλα
οπίσ’πίσω
οσπίτι͜ασπίτια hospitium<hospes
πάγ’νεπηγαίνουν, έφυγαν, πάνε
παιδίαπαιδιά
πουθένπουθενά
ραχ̌ίνβουνό, ράχη
σ̌ασ̌ιρεμένασαστισμένα, που τα έχουν χαμένα şaşırmak
ταφίατάφοι, το νεκροταφείο
τερώκοιτώ
τουντους
τρέχ’νετρέχουν
φαίν’ντανφαίνονται
φεύ’νεφεύγουν
χαπάρ’χαμπάρι, είδηση, μαντάτο haber/ḫaber
χωρίαχωριά
ψ̌ηνψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7825 | Albums/Singles: 1118 | Συντελεστές: 1525 | Λήμματα: 12581
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr