Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Αρνί μ’, τ’ ομμάτι͜α σ’ έχ’ν’ ατα

Σην γερά μ’, γεράν ένοιξεςΣην γερά μ’, γεράν ένοιξες

Στιχουργοί: Ανέστης Μωυσής

Συνθέτες: Νίκος Τριανταφυλλίδης

Καλλιτέχνες: Ανέστης Μωυσής


Εμέν, μάνα, κατηγορούν,
εμέν κανείς ’κι θέλ’ με!
Μάνα, θα έρχεται καιρός
για τ’ εμέν όλ’ θα λέγ’νε

Εκάεν το καρδόπο μου,
εέντονε καρβώνι
’Κ’ εκάεν ας σο άψιμον,
ας ση σεβντάν τ’ εσόν -ι

Αρνί μ’, τ’ ομμάτι͜α έχ’ν’ ατα
να τερούν και δεβάζ’νε
Εσύ, πουλόπο μ’, έ͜εις ατα
και την ψ̌η μ’ κομματι͜άζ’νε

Ο κύρης κατακέφαλος,
η μάνα σ’ άμον κάντζ̌α
Πουλί μ’, τα νοστιμάδας ι-σ’
μη κρατείς ατα μάντζ̌ι͜α
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άμονσαν, όπως, καθώς
ατααυτά
άψιμονφωτιά
δεβάζ’νεδιαβάζουν, περνούν, πηγαίνουν κπ/κτ κάπου
έ͜ειςέχεις
εκάενκάηκε
εσόνδικός/ή/ό σου
έχ’ν’έχουνε
’κ’δενουκί<οὐχί
κάντζ̌αγάντζος, άγκιστρο, το γαμψό νύχι όρνιου μτφ. η πονηρή και καταφερτζού γυναίκαkanca
καρβώνικάρβουνο
καρδόποκαρδούλα
κατακέφαλοςο στραμμένος προς τα κάτω, απότομος κατήφορος, μεταφ. παμπόνηρος
’κιδενουκί<οὐχί
λέγ’νελένε
μάντζ̌ι͜αάγουρα, ανώριμα
νοστιμάδαςνοστιμιές
όλ’όλοι/α
ομμάτι͜αμάτια
πουλόποπουλάκι
τερούνκοιτούν
ψ̌ηψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1191 | Λήμματα: 12015
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr