Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Κατεβάστε τους στίχους σε PDF

Δείξον με το δεξάμενον

Εγώ είμαι ας σον ΠόντονΕγώ είμαι ας σον Πόντον

Στιχουργοί: Γιώργος Αμαραντίδης

Συνθέτες: Γιώργος Αμαραντίδης

Καλλιτέχνες: Γιώργος Αμαραντίδης


Δείξον με το δεξάμενον,
πουλί μ’, εσέν π’ εφώτ’σεν
Εποίκε σε παντέμορφον,
τ’ εμόν τ’ οσπίτ’ εκόλλτσεν

Μίαν κάπως να σ̌ασ̌ιρεύ’ς
και γελαστά τερείς με
Τα καλοσύνιας τη κοσμί’
τοπλαεύ’ς και χαρί͜εις με

Σαράντα διαρμενεύ’νε με
κι εξήντα καντουρεύ’νε
Άμον ντ’ ελέπω τ’ ομμάτι͜α σ’,
όλια ας σο νου μ’ εβγαίν’νε

Σο παραθύρ’ εκρέμασες,
πουλί μ’, το λετσ̌εκόπο σ’
Τη φως να μ’ εβγάλτς οξωκά
και παραδί͜εις τ’ εσ̌όπο σ’

Σον πρόσωπο σ’ όντες τερώ
τ’ ομμάτι͜α μ’ χαντυλλιάουν
Αχπάσκουμαι σην απαντή σ’,
τα ποδάρι͜α μ’ δελιάουν
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άμονσαν, όπως, καθώς ἅμα
απαντήπροϋπάντηση, συνάντηση
αχπάσκουμαιφεύγω, αναχωρώ, κινώ για
δείξονδείξε (προστ.)
δελιάουνπεριπλέκονται, μπερδεύονται, σκοντάφτουν θηλιάζω<θῆλυς
δεξάμενονανάδοχος, νονός
εβγαίν’νεβγαίνουν
εβγάλτςβγάζεις
εκόλλτσενέκαψε, κατέστρεψε ολοσχερώς
ελέπωβλέπω
εμόνδικός/ή/ό μου ἐμοῦ
εποίκεέκανε, έφτιαξε ποιέω-ῶ
εσ̌όπο(υποκορ.) ταίρι, έτερο ήμισυ, σύντροφος
εφώτ’σενφώτισε, βάφτισε
καντουρεύ’νεξεγελούν, εξαπατούν, κοροϊδεύουν kandırmak
κοσμί’κόσμου
λετσ̌εκόπο(υποκορ.) γυναικείο μαντίλι που χρησίμευε ως κάλυμμα κεφαλής δεμένο σε σχήμα τριγώνου leçek<laçak
μίανμια φορά
όλιαόλα
ομμάτι͜αμάτια
όντεςόταν
οσπίτ’σπίτι hospitium<hospes
παντέμορφονπανέμορφο/η
παραδί͜ειςπαραδίνεις, καταδίδεις
ποδάρι͜απόδια
σ̌ασ̌ιρεύ’ςσαστίζεις, τα έχεις χαμένα şaşırmak
τερείςκοιτάς
τερώκοιτώ
τοπλαεύ’ςμαζεύεις, συγκεντρώνεις toplamak
χαντυλλιάουνγαργαλιούνται, μτφ. θαμπώνονται
χαρί͜ειςχαρίζεις

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 8042 | Albums/Singles: 1260 | Συντελεστές: 1650 | Λήμματα: 14387
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr