Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Χάρε, άμα τσ̌ατεύω σε

Σην γερά μ’, γεράν ένοιξεςΣην γερά μ’, γεράν ένοιξες

Στιχουργοί: Ανέστης Μωυσής

Συνθέτες: Ανέστης Μωυσής

Καλλιτέχνες: Ανέστης Μωυσής


Χάρε, άμα τσ̌ατεύω σε -ν
και ρού͜εις σα χ̌έρι͜α μ’ μίαν
άλλο εσύ ’κι θα δι͜αβαίντς
ας σην Τζ̌αμέν¹ καμίαν
άλλο εσύ ’κι θα δι͜αβαίντς
ας σο χωρίο μ’ καμίαν

Κανένας ’κ’ επορεί να λέει
Θεόν πως ’κι πιστεύ’νε
Όντες πονούν και ’κ’ επορούν,
Ατόναν αραεύ’νε

Χριστέ μ’, το στεφάν’ εξέγκα
σο τρίτον την ημέραν
Νούντσον εμέν έναν ζωή
ντο σύρω απ’ ατέναν

Ντο λέγ’νε, ψ̌η μ’, καν’νάν μη ακούς,
ολόερα μ’ ’κ’ ελέπω!
Αούτο τ’ εμόν το πόι
μετά καν’νάν ’κι θέκω
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αούτοαυτό/ή
αραεύ’νεψάχνουν, αναζητούν, γυρεύουνaramak
ατέναναυτήν
ατόναναυτόν
δι͜αβαίντς(για τόπο) περνάς, διασχίζεις, (για χρόνο) περνάςδιαβαίνω
ελέπωβλέπω
εμόνδικός/ή/ό μουἐμοῦ
εξέγκαέβγαλα
επορείμπορεί
επορούνμπορούν
θέκωθέτω, τοποθετώ, βάζω
’κ’δενουκί<οὐχί
καμίανποτέ
καν’νάνκανέναν
’κιδενουκί<οὐχί
λέγ’νελένε
μετά(με αιτιατική) συνοδεία, μαζί με
μίανμια φορά
νούντσονσκέψου (προστ.)
ολόεραολόγυρα
όντεςόταν
πόιύψος, μπόιboy
ρού͜ειςπέφτεις, ρίχνεις κτ κάτω
σύρωσέρνω, τραβώ, ρίχνω
τσ̌ατεύωσυναντώ (τυχαία), τυχαίνωçatmak
ψ̌ηψυχή
Σημειώσεις
¹Τζ̌αμέν ή Τζαμί Μαχαλέ, παλιά ονομασία του Πολυδενδρίου Λαγκαδά, χωριού καταγωγής του τραγουδιστή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12030
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr