Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Ο σ̌κύλον ντο μαθάν’

Ο άνθρωπον τον άνθρωπον φοάταιΟ άνθρωπον τον άνθρωπον φοάται

Στιχουργοί: Ανέστης Μωυσής

Συνθέτες: Ανέστης Μωυσής

Καλλιτέχνες: Ανέστης Μωυσής


Κάθε χωρίον και γαρή
εγώ θα στεφανούμαι
και σ’ ότιναν βραδι͜άσκουμαι
θα ρούζω και κοιμούμαι

Τ’ αρνί μ’ εκαραμούτωσεν
κι άλλο ’κι καλατσ̌εύ’ με
Κάτ’ έντον και ’κ’ εγροίκ’σα το
και φοούμαι γιάμ’ φεύ’ με -ν

Κουμπάρα, έρθα να ελέπω σε
πώς είσαι και να φεύω
Κουτσ̌ούρα καλά κάθεσαι
την καβέ σ’ πα ’κι θέλω

Καρσ̌ίν κουτσ̌ούρα κάθουμες
άμον ’κι θέλτς να φεύω
Εγροίκ’σα ενεχνεδίασες
εγώ τον καιρό μ’ ’κ’ έχω

Πάντα λες με «Σαλαχανεύ’ς,
ο πετεινόν εκούξεν!»
Εγώ όντες θέλω κλώσκουμαι
και ση γούλα σ’ ’κ’ ερρούξεν

Το σαλαχάνεμαν που έχ̌’,
αρνί μ’, ατός κι χάν’ α̤’
Ο σ̌κύλον, πουλί μ’, ντο μαθάν’
άλλο ’κι απομαθάν’ α̤’

Με το εσ’κώθες κι έφυες
θα λέγ’νε εγώ φταίω
Πασ̌κείμ’ ο πρώτον είμαι εγώ;
Πασ̌κείμ’ κι ο τελευταίον;
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
α̤’(α̤τό) αυτό, το
άμονσαν, όπως, καθώς
απομαθάν’ξεμαθαίνω/ει
βραδι͜άσκουμαιβραδιάζομαι
γαρήσύζυγος, γυναίκαkarı
γιάμ’μήπως, ή μηya/yā + μη
γούλαλαιμόςgula
εγροίκ’σακατάλαβα
εκαραμούτωσενσκυθρώπιασε, κατσούφιασε, μαύρισε από θυμό
εκούξενφώναξε, λάλησε, κάλεσε κπ ονομαστικά
ελέπωβλέπω
ενεχνεδίασεςανατρίχιασες, αισθάνθηκες ρίγος
έντονέγινε
έρθαήρθα
ερρούξενέπεσε
εσ’κώθεςσηκώθηκες
έφυεςέφυγες
έχ̌’έχει
θέλτςθέλεις
’κ’δενουκί<οὐχί
καβέκαφές, καφενείοkahve
κάθουμεςκαθόμαστε
καλατσ̌εύ’μιλάω/ει, συνομιλώ/ει, συζητώ/άειkeleci=καλός λόγος (Παλαιά Τουρκική Ανατολίας)
καρσ̌ίναπέναντιkarsı
’κιδενουκί<οὐχί
κλώσκουμαιγυρίζω, επιστρέφω
κοιμούμαικοιμάμαι
κουτσ̌ούραανακούρκουδα
λέγ’νελένε
όντεςόταν
ότινανόποιον, οποιονδήποτε
παπάλι, επίσης
πασ̌κείμ’μήπως, μήπως (και)πᾶς καί ἔνι
ρούζωπέφτω, ρίπτω
σαλαχάνεμαντεμπελιά, αλητείαsalahana<πιθ. εκ του salhane (=σφαγείο), τα αδέσποτα σκυλιά που υπήρχαν στα σφαγεία
σαλαχανεύ’ςείσαι αργόσχολος/η, τεμπελιάζεις, αλητεύειςsalahana<πιθ. εκ του salhane (=σφαγείο), τα αδέσποτα σκυλιά που υπήρχαν στα σφαγεία
στεφανούμαιστεφανώνομαι
φεύ’φεύγει
φεύωφεύγω
φοούμαιφοβάμαι
χάν’χάνει, παύει να έχει, διώχνει

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6112 | Albums/Singles: 880 | Συντελεστές: 1171 | Λήμματα: 11970
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr