Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Ντ’ εθέλ’να κι υπάντρευα;

Εγώ είμαι ας σον ΠόντονΕγώ είμαι ας σον Πόντον

Στιχουργοί: Γιώργος Αμαραντίδης

Συνθέτες: Γιώργος Αμαραντίδης

Καλλιτέχνες: Γιώργος Αμαραντίδης


Κάτ’ θα λέγω σας, παιδία,
ντ’ εγράεψα τη δουλεία
Τεά να καλυτερεύω,
ενούντσα να υπαντρεύω

Ντ’ εθέλ’να κι υπάντρευα;
Την πελιά μ’ εράευα!
Ντ’ εθέλ’να κι υπάντρευα;
Αμάν! Την πελιά μ’ εράευα!
Ατέ τ’ εμόν η κυρά
σην τσ̌όπι͜α μ’ ’κι αφήν’ παράν
Ατέ τ’ εμόν η κυρά, πουλί μ’,
σην τσ̌όπι͜α μ’ ’κι αφήν’ παράν

’Κ’ έξερα ντο έν’ βαρύν’
για να πεσ̌λεεύ’ς καρήν
Ντο πολλά εχ̌αίρουμ’νε,
μικρός και τσ̌εχέλτς έμ’νε

Ντ’ εθέλ’να κι υπάντρευα;
Την πελιά μ’ εράευα!
Ντ’ εθέλ’να κι υπάντρευα;
Αμάν! Την πελιά μ’ εράευα!
Ατέ τ’ εμόν η κυρά
σην τσ̌όπι͜α μ’ ’κι αφήν’ παράν
Ατέ τ’ εμόν η κυρά, πουλί μ’,
σην τσ̌όπι͜α μ’ ’κι αφήν’ παράν

Αμάν παίρ’νε σε και τρέχ’νε,
το κορίτσ’ έτοιμον έχ’νε
Σύρ’νε, συνορθιάζ’νε σε
κι επεκεί αφήν’νε σε

Ντ’ εθέλ’να κι υπάντρευα;
Αμάν! Την πελιά μ’ εράευα!
Ντ’ εθέλ’να κι υπάντρευα;
Αμάν! Την πελιά μ’ εράευα!
Ατέ τ’ εμόν η κυρά
σην τσ̌όπι͜α  μ’ ’κι αφήν’ παράν
Ατέ τ’ εμόν η κυρά, πουλί μ’,
σην τσ̌όπι͜α μ’ ’κι αφήν’ παράν

Άλλο ’κι αραεύ’νε σε,
ξάι πα ’κι τερούνε σε
Γιατί ατείν’ εξέρν’ ατο
κι ας σην αρχήν λέγ’ν’ ατο

Ντ’ εθέλ’να κι υπάντρευα;
Την πελιά μ’ εράευα!
Ντ’ εθέλ’να κι υπάντρευα;
Αμάν! Την πελιά μ’ εράευα!
Ατέ τ’ εμόν η κυρά
σην τσ̌όπι͜α μ’ ’κι αφήν’ παράν
Ατέ τ’ εμόν η κυρά, πουλί μ’,
σην τσ̌όπι͜α μ’ ’κι αφήν’ παράν
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αραεύ’νεψάχνουν, αναζητούν, γυρεύουνaramak
ατέαυτή
ατείν’αυτοί
αφήν’αφήνει
αφήν’νεαφήνουν
δουλείαδουλειά, εργασία
εγράεψαπέρασα, υπέφεραuğramak
εθέλ’ναήθελα
έμ’νεήμουν
εμόνδικός/ή/ό μουἐμοῦ
έν’είναι
ενούντσασκέφτηκα
έξεραήξερα
επεκείαπό εκεί, από τότε, ύστερα, κατόπιν
εράευαέψαχνα, γύρευαaramak
εχ̌αίρουμ’νεχαιρόμουν
έχ’νεέχουνε
’κ’δενουκί<οὐχί
καρήνγυναίκα, σύζυγοkarı
’κιδενουκί<οὐχί
λέγ’ν’λένε
ξάικαθόλου
παπάλι, επίσης
παιδίαπαιδιά
παίρ’νεπαίρνουν
παράνλεφτά, το χρήμαpara/pāre
πελιάβάσανο, σκοτούραbela
πεσ̌λεεύ’ςτρέφεις, ανατρέφειςbeslemek
πολλάπολλά (επίθ.), πολύ (επίρ.)
σύρ’νεσέρνουν, τραβούν, ρίχνουν
τεάτάχα, δήθεν, υποτίθεταιdeyü (οθωμ. περιόδου)
τερούνεκοιτούν
τρέχ’νετρέχουν
τσ̌εχέλτςάπειρος, ανώριμος, άβγαλτοςcehil/cehl
τσ̌όπι͜ατσέπηcep/ceyb
υπάντρευαπάντρευα το παιδί μου, παντρευόμουν

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12030
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr