Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Ντ’ εθέλ’να κι υπάντρευα;

Εγώ είμαι ας σον ΠόντονΕγώ είμαι ας σον Πόντον

Στιχουργοί: Γιώργος Αμαραντίδης

Συνθέτες: Γιώργος Αμαραντίδης

Καλλιτέχνες: Γιώργος Αμαραντίδης


Κάτ’ θα λέγω σας, παιδία,
ντ’ εγράεψα τη δουλεία
Τεά να καλυτερεύω,
ενούντσα να υπαντρεύω

Ντ’ εθέλ’να κι υπάντρευα;
Την πελιά μ’ εράευα!
Ντ’ εθέλ’να κι υπάντρευα;
Αμάν! Την πελιά μ’ εράευα!
Ατέ τ’ εμόν η κυρά
σην τσ̌όπι͜α μ’ ’κι αφήν’ παράν
Ατέ τ’ εμόν η κυρά, πουλί μ’,
σην τσ̌όπι͜α μ’ ’κι αφήν’ παράν

’Κ’ έξερα ντο έν’ βαρύν’
για να πεσλεεύ’ς καρήν
Ντο πολλά εχ̌αίρουμ’νε,
μικρός και τσ̌εχέλτς έμ’νε

Ντ’ εθέλ’να κι υπάντρευα;
Την πελιά μ’ εράευα!
Ντ’ εθέλ’να κι υπάντρευα;
Αμάν! Την πελιά μ’ εράευα!
Ατέ τ’ εμόν η κυρά
σην τσ̌όπι͜α μ’ ’κι αφήν’ παράν
Ατέ τ’ εμόν η κυρά, πουλί μ’,
σην τσ̌όπι͜α μ’ ’κι αφήν’ παράν

Αμάν παίρ’νε σε και τρέχ’νε,
το κορίτσ’ έτοιμον έχ’νε
Σύρ’νε, συνορθι͜άζ’νε σε
κι επεκεί αφήν’νε σε

Ντ’ εθέλ’να κι υπάντρευα;
Αμάν! Την πελιά μ’ εράευα!
Ντ’ εθέλ’να κι υπάντρευα;
Αμάν! Την πελιά μ’ εράευα!
Ατέ τ’ εμόν η κυρά
σην τσ̌όπι͜α  μ’ ’κι αφήν’ παράν
Ατέ τ’ εμόν η κυρά, πουλί μ’,
σην τσ̌όπι͜α μ’ ’κι αφήν’ παράν

Άλλο ’κι αραεύ’νε σε,
ξάι πα ’κι τερούνε σε
Γιατί ατείν’ εξέρ’ν’ ατο
κι ας σην αρχήν λέγ’ν’ ατο

Ντ’ εθέλ’να κι υπάντρευα;
Την πελιά μ’ εράευα!
Ντ’ εθέλ’να κι υπάντρευα;
Αμάν! Την πελιά μ’ εράευα!
Ατέ τ’ εμόν η κυρά
σην τσ̌όπι͜α μ’ ’κι αφήν’ παράν
Ατέ τ’ εμόν η κυρά, πουλί μ’,
σην τσ̌όπι͜α μ’ ’κι αφήν’ παράν
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αραεύ’νεψάχνουν, αναζητούν, γυρεύουν aramak
ατέαυτή
ατείν’αυτοί
αφήν’αφήνει
αφήν’νεαφήνουν
δουλείαδουλειά, εργασία
εγράεψαπέρασα, υπέφερα uğramak
εθέλ’ναήθελα
έμ’νεήμουν
εμόνδικός/ή/ό μου ἐμοῦ
έν’είναι
ενούντσασκέφτηκα
έξεραήξερα
εξέρ’ν’ξέρουν, γνωρίζουν
επεκείαπό εκεί, από τότε, ύστερα, κατόπιν
εράευαέψαχνα, γύρευα aramak
εχ̌αίρουμ’νεχαιρόμουν
έχ’νεέχουνε
’κ’δεν οὐκί<οὐχί
καρήνγυναίκα, σύζυγο karı
’κιδεν οὐκί<οὐχί
λέγ’ν’λένε
ξάικαθόλου
παπάλι, επίσης, ακόμα
παιδίαπαιδιά
παίρ’νεπαίρνουν
παράνλεφτά, το χρήμα para/pāre
πελιάβάσανο, σκοτούρα bela
πεσλεεύ’ςπαρέχεις τροφή, ανατρέφεις, μεγαλώνεις, παχαίνεις κπ/κτ beslemek
πολλάπολλά (επίθ.), πολύ (επίρ.)
συνορθι͜άζ’νετακτοποιούν, διορθώνουν
σύρ’νεσέρνουν, τραβούν, ρίχνουν
τεάτάχα, δήθεν, υποτίθεται deyü (οθωμ. περιόδου)
τερούνεκοιτούν
τρέχ’νετρέχουν
τσ̌εχέλτςάπειρος, ανώριμος, άβγαλτος cehil/cehl
τσ̌όπι͜ατσέπη cep/ceyb
υπάντρευαπάντρευα το παιδί μου, παντρευόμουν

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7979 | Albums/Singles: 1223 | Συντελεστές: 1599 | Λήμματα: 13755
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr