Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Οι ανθρώπ’ εγουτούρεψαν

Οι ανθρώπ’ εγουτούρεψανΟι ανθρώπ’ εγουτούρεψαν

Στιχουργοί: Ανέστης Μωυσής

Συνθέτες: Ανέστης Μωυσής

Καλλιτέχνες: Ανέστης Μωυσής


Οι ανθρώπ’ εγουτούρεψαν,
ο Θεόν πα ’κι θέλ’ μας [γιαρ/γιαρ-γιαρ]
Πασ̌τάν ενέσπαλαμ’ Ατον
και ούλτς θα πακλαεύ’ μας [νέι]

Ν’ αηλί εμέν και βάι εμέν,
ν’ αηλί εμέν ατώρα [γιαρ/γιαρ-γιαρ]
Πώς έρθεν και -ν- εκόνεψεν
και τη θανάτ’ η ώρα; [γιαρ/γιαρ-γιαρ]

’Κι φοούμαι τον θάνατον,
’κι τσ̌ούζω ντ’ αποθάνω [γιαρ/γιαρ-γιαρ]
Εγώ νουνίζω, πουλόπο μ’,
αρ’ εσέν ντο θα χάνω [γιαρ]

Αν ’ποθάνω, λελεύω σας,
εμέν βαθέα θάψτεν [γιαρ]
Κι όντες κρούω σο νουν εσουν
έναν κερόπον άψτεν [γιαρ]

Ο ήλιον τ’ εμόν το ταφίν
μη κρούει ατο από ώρας [γιαρ/γιαρ-γιαρ]
Βάλτεν παχ̌έα δεντρόπα
να ’φτάγ’νε με -ν- εβόρας [γιαρ]
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αποθάνωπεθαίνω
ατώρατώρα
άψτενανάψτε
βαθέαβαθιά
γιαραγαπητός/ή/ό, αγάπηyâr
εβόραςσκιές, δροσερά μέρη
εγουτούρεψανλύσσαξαν, έκαναν αταξίες, ξεσάλωσανkudurmak
εκόνεψενεγκαταστάθηκε, φώλιασε, προσγειώθηκεkonmak
εμόνδικός/ή/ό μουἐμοῦ
ενέσπαλαμ’ξεχάσαμε
έρθενήρθε
εσουνσας
θάνατονθάνατος
κερόπονκεράκι
’κιδενουκί<οὐχί
κρούειχτυπάει
κρούωχτυπώ
λελεύωχαίρομαι
ν’ αηλίαλίμονομεσαιων. ελλ. ἀλί<ἀ- + ἠλί (εβραϊκά אל)= θεός
νουνίζωσκέφτομαι
όντεςόταν
ούλτςόλους
παπάλι, επίσης
πακλαεύ’εκκαθαρίζω/ει, ξεφορτώνομαι/εται μτφ. εξαφανίζω/ει, αφανίζω/ειpaklamak
πασ̌τάνολωσδιόλου, εντελώςbaştan
παχ̌έαπαχιά
πουλόποπουλάκι
τσ̌ούζωλυπάμαι, συμπονώσίζω
φοούμαιφοβάμαι
’φτάγ’νε(ευτάγ'νε) κάνουνε, φτιάχνουνεεὐθειάζω
ώραςώρες

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6112 | Albums/Singles: 880 | Συντελεστές: 1171 | Λήμματα: 11970
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr