Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Σ̌ουμπουλίτσα μ’ έλα-έλα

Εγώ είμαι ας σον ΠόντονΕγώ είμαι ας σον Πόντον

Στιχουργοί: Γιώργος Αμαραντίδης

Συνθέτες: Γιώργος Αμαραντίδης

Καλλιτέχνες: Γιώργος Αμαραντίδης


Σ̌ουμπουλίτσα μ’, έλα-έλα,
εσέν αγαπώ
Για τ’ εσέναν παλαλούμαι,
[γιαβρί μ’, πουλί μ’]
άλλο ’κι κρατώ
Για τ’ εσέναν παλαλούμαι,
άλλο ’κι κρατώ
Σ̌ουμπουλίτσα μ’, έλα-έλα,
εσέν αγαπώ
[ωφ, ωφ, ωφ, ωφ]
εσέν αγαπώ
Για τ’ εσέναν παλαλούμαι,
άλλο ’κι κρατώ

Τα νεότητα διαβαίν’νε
’κι κλώσκουν οπίσ’
Έλα έμπα σ’ εγκαλιόπο μ’,
[γιαβρί μ’, πουλί μ’]
όσον έν’ νωρίς
Έλα έμπα σ’ εγκαλιόπο μ’
όσον έν’ νωρίς
Τα νεότητα διαβαίν’νε
’κι κλώσκουν οπίσ’
[ωφ, ωφ, ωφ, ωφ]
’κι κλώσκουν οπίσ’
Έλα έμπα σ’ εγκαλιόπο μ’
όσον έν’ νωρίς

Τα παράδες και τα πλούτη
μη κομπών’νε εμάς
Όντες έρ’ται εκείνο η ώρα
[ωφ, ωφ, ωφ, ωφ]
’κι γλυτών’νε μας
Όντες έρ’ται εκείνο η ώρα
’κι γλυτών’νε μας
Τα παράδες και τα πλούτη
μη κομπών’νε εμάς
[ωφ, ωφ, ωφ, ωφ]
μη κομπών’νε εμάς
Όντες έρ’ται εκείνο η ώρα
’κι γλυτών’νε μας

Σ’ αούτο τον κόσμον, πουλί μ’,
είμες μουσαφίρ’
Άμον ντ’ έρθαμε θα πάμε
[ωφ, ωφ, ωφ, ωφ]
ας έναν γεφύρ’
Άμον ντ’ έρθαμε θα πάμε
ας έναν γεφύρ’
Σ’ αούτο τον κόσμο,  πουλί μ’,
είμες μουσαφίρ’
[ωφ, ωφ, ωφ, ωφ]
είμες μουσαφίρ’
Άμον ντ’ έρθαμε θα πάμε
ας έναν γεφύρ’

Βραδύν’ και μερών’, τρυγόνα μ’,
κι η ζωή τελέν’¹
Ας σον Άδ’ κανείς ’κ’ εκλώστεν
[ωφ, ωφ, ωφ, ωφ]
εκεί τιδέν ’κ’ έν’
Ας σον Άδ’ κανείς ’κ’ εκλώστεν,
εκεί τιδέν ’κ’ έν’
Βραδύν’ και μερών’, τρυγόνα μ’,
κι η ζωή τελέν’¹
[ωφ, ωφ, ωφ, ωφ]
η ζωή τελέν’¹
Ας σον Άδ’ κανείς ’κ’ εκλώστεν,
εκεί τιδέν ’κ’ έν’
[ωφ, ωφ, ωφ, ωφ]
η ζωή τελέν’
[ωφ, ωφ, ωφ, ωφ]
έλα μετ’ εμέν
Ας σον Άδ’ κανείς ’κ’ εκλώστεν,
εκεί τιδέν ’κ’ έν’
[ωφ, ωφ, ωφ, ωφ]
έλα μετ’ εμέν
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άμονσαν, όπως, καθώς
αούτοαυτό/ή
βραδύν’βραδιάζει
γιαβρίμωρό, μικρό, παιδίyavru
εγκαλιόποαγκαλίτσα
είμεςείμαστε
εκλώστενγύρισε, επέστρεψε
έμπαμπες (προστ.)
έν’είναι
έρθαμεήρθαμε
έρ’ταιέρχεται
’κ’δενουκί<οὐχί
’κιδενουκί<οὐχί
κλώσκουνγυρίζουν, επιστρέφουν
κομπών’νεεξαπατούν, ξεγελούν, μτφ. σαγηνεύουνκομβόω
μερών’μερώνει, ξημερώνει
μετ’μαζί με (με αιτιατική), με (τρόπος)
μουσαφίρ’επισκέπτες, περαστικοίmisafir/musāfir
νεότητανιότη, νιάτα
όντεςόταν
οπίσ’πίσω
παλαλούμαιτρελαίνομαι
παράδεςλεφτά, χρήματαpara/pāre
σ̌ουμπουλίτσααυτή που είναι σα ζουμπούλιsümbül/sunbul
τελέν’τελειώνω/ει κτ (μεταβ.)
τιδέντίποτα
τρυγόνατο πουλί τρυγόνι, χαϊδευτική προσφώνηση γυναίκας
Σημειώσεις
¹ Ορθότερη χρήση της παθητικής «τελείται» αντί του «τελέν’». Στην νεοελληνική η απόδοση είναι και στα δύο τελειώνει (μεταβατικό/αμετάβατο)

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12030
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr