Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Ανάθεμα το χωρίο σ’

Θα φεύομε ένας-έναςΘα φεύομε ένας-ένας

Στιχουργοί: Ανέστης Μωυσής

Συνθέτες: Ανέστης Μωυσής

Καλλιτέχνες: Ανέστης Μωυσής


Ση Κρώμ’ ερρούξεν το χαλάζ’
και σα σεμερλεμέδες¹
Τα κορτσόπα τουν εθαρρούν
είναι σ̌εκερλεμέδες

Ανάθεμα το χωρίο σ’,
άναυα τα εικόνας
Εθάρρ’να εγώ τ’ εμόν είσαι -ν-,
εσύ είσαι τη χώρας

Ντό θ’ ευτάμε τ’ εγκόλπιους
και ντό θ’ ευτάμ’ τα ὼρας;
Αέτσ’ πα αγαπούνε μας
τα κορτσόπα τη χώρας

Η θειίτσα κάθε -ν- μαχαλάς
σα ξύλα σίτι͜α επέγ’νεν
Έκ’σεν εμέν πώς τραγωδώ
εσ̌άσ̌εψεν κι επέμ’νεν
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αέτσ’έτσι
άναυαεκτός (από)άνευ
εγκόλπιουςεγκόλπια, φυλαχτά
εθάρρ’ναθαρρούσα, πίστευα, νόμιζα
έκ’σενάκουσε
εμόνδικός/ή/ό μουἐμοῦ
επέγ’νενπήγαινε, προχωρούσε, έφευγε
επέμ’νεναπόμεινε
ερρούξενέπεσε
εσ̌άσ̌εψενσάστισε, τα έχασεşaşmak
ευτάμ’κάνουμε, φτιάχνουμεεὐθειάζω
ευτάμεκάνουμε, φτιάχνουμεεὐθειάζω
κορτσόπακοριτσάκια
μαχαλάςγειτονιάςmahalle/maḥalle
παπάλι, επίσης
σ̌εκερλεμέδεςζαχαρένια, γλυκάşekerleme
σεμερλεμέδεςακραίες λίθινες πλάκες σε προεξοχή (γεισώματα) πάνω από τα δώματα οι οποίες βοηθούν στην καλή απορροή των όμβριων υδάτωνsemerleme<semer<σαμάρι<σαγμάριον
σίτι͜ακαθώς, ενώσόταν<εις όταν
τουντους
τραγωδώτραγουδάω
χαλάζ’χαλάζι
χώραςξένος/η/ο/οι γενικά, οι/το/τα μη οικείο/α, ξενιτειάς
ὼραςρολογιού
Σημειώσεις
¹ Ακούγεται να τραγουδάει σ̌εμερλεμέδες (με παχύ σ)

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12030
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr