Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Θα φεύομε ένας-ένας

Θα φεύομε ένας-έναςΘα φεύομε ένας-ένας

Στιχουργοί: Ανέστης Μωυσής

Συνθέτες: Ανέστης Μωυσής

Καλλιτέχνες: Ανέστης Μωυσής


Σον Χάρον όλ’ χρωστούν την ψ̌ην,
θα φεύομε ένας-ένας
Γέφυραν θα δι͜αβαίνομε -α,
’κι θ’ απομέν’ κανένας

Ο Χάρον τιδέν ’κι τερεί,
νέ νιάτα, νέ παράδας!
Τερεί ψ̌ήα να τοπλαεύ’
κι όχι με τα αράδας

Θεέ μ’, ευτάω εμπροστά σ’
τα γονατοκλισίας
Σειράν ο Χάρον ας τερεί
ατός απάν’ σα ψ̌ήα¹

Θεέ μ’, το Χάρον εύρηκον
και ποίστεν συμφωνίαν
Πρώτα τοι γέρτς ατός να παίρ’
κι όχι νέικα παιδία
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
απάν’πάνω
απομέν’απομένει
γέρτςγέρους
γονατοκλισίαςγονυκλισίες
δι͜αβαίνομε(για τόπο) περνάμε, διασχίζουμε, (για χρόνο) περνάμεδιαβαίνω
εμπροστάμπροστά, πρωτύτερα
εύρηκονβρες (προστ.)
ευτάωκάνω, φτιάχνετεεὐθειάζω
’κιδενουκί<οὐχί
νέούτεne
νέικανεαρά, νεανικά
όλ’όλοι/α
παιδίαπαιδιά
παράδαςχρήματα, λεφτάpara/pāre
ποίστενκάντε, φτιάξτε (προστ.)ποιέω-ῶ
τερείκοιτάει
τιδέντίποτα
τοιτους/τις
τοπλαεύ’μαζεύω/ει, συγκεντρώνω/ειtoplamak
φεύομεφεύγουμε
ψ̌ήαψυχές, η περιοχή του στέρνου, τα εσώψυχα
ψ̌ηνψυχή
Σημειώσεις
¹ Ακούγεται να τραγουδά πιθ. εκ παραδρομής ψ̌ήας (η ψ̌η, τα ψ̌ήα)

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12030
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr