Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Έφαες και το βίο μ’

Θα φεύομε ένας-έναςΘα φεύομε ένας-ένας

Στιχουργοί: Ανέστης Μωυσής

Συνθέτες: Ανέστης Μωυσής

Καλλιτέχνες: Ανέστης Μωυσής


Για τ’ εσέν, σ̌κυλοκούταβον,
το βίο μ’ θα πουλώ -ι [νέι]
Εμάτσες με -ν- το σεβνταλούκ’
να στέκω ’κ’ επορώ -ι [νέι]

Ση γούλα μ’ ετυλίουσ’νε,
εσύ, άμον αβδέλλα [γιαρ]
Το τσ̌ιζντάνι μ’ ευκαίρωσες,
εποίκες με ταντέλα [νέι]

Το τσ̌ιζντάνι μ’ ευκαίρωσες,
έφαες και το βίο μ’ [νέι]
Ατώρα, σ̌κυλοκούταβον,
εσύ λες με «οφύγον» [νέι]

Άλλον έμαθα αγαπάς
κι όλον αλλού κέσ’ πας -ι [νέι]
Ας σον Θεόν να ευρήκ’ς ατο
εσύ εμέν ντ’ ευτάς -ι [νέι]

Άμον ζεμι͜άρ’κον βίος έν’
κι ο νους ατ’ς σα ζεμίας [νέι]
Σα χ̌έρι͜α τ’ ατεινές μη ρού͜εις,
θα τυρι͜αννί͜εις τα ψ̌ήα σ’ [νέι]
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αβδέλλαβδέλλα
άμονσαν, όπως, καθώς
ατεινέςαυτηνής
ατώρατώρα
βίοβιος, περιουσία
βίοςτο βιος, το σύνολο των ζωντανών που έχει στην ιδιοκτησία του κάποιος, η περιουσία κάποιου
γιαραγαπητός/ή/ό, αγάπηyâr
γούλαλαιμόςgula
εμάτσεςέμαθες, δίδαξεςμαθίζω
έν’είναι
εποίκεςέκανες, έφτιαξεςποιέω-ῶ
επορώμπορώ
ετυλίουσ’νετυλιγόσουν
ευκαίρωσεςάδειασες
ευρήκ’ςβρίσκεις
ευτάςκάνεις, φτιάχνειςεὐθειάζω
έφαεςέφαγες
ζεμι͜άρ’κονζημιάρικο/ζημιάρα
ζεμίαςζημιές
’κ’δενουκί<οὐχί
κέσ’εκεί γύρω, εκεί κάπου, εκεί περίπουκέσου
οφύγονφύγε (προστ.)
ρού͜ειςπέφτεις, ρίχνεις κτ κάτω
σεβνταλούκ’έρωταςsevdalık
ταντέλαδαντέλαdentelle<dentem
τσ̌ιζντάνιπορτοφόλιcüzdan (αραβ. cuzʾ + περσ. -dān)
τυρι͜αννί͜ειςτυραννάς, ταλαιπωρείς
ψ̌ήαψυχές, η περιοχή του στέρνου, τα εσώψυχα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12030
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr