Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Έναν καιρόν είχα παράν

Θα φεύομε ένας-έναςΘα φεύομε ένας-ένας

Στιχουργοί: Ανέστης Μωυσής

Συνθέτες: Ανέστης Μωυσής

Καλλιτέχνες: Ανέστης Μωυσής


Τα τέρτι͜α ατά, τέρτι͜α είν’,
κάποια είν’ πελιάδες
Η καρδι͜ά μ’ ολιγόψυχον,
γιατί να φέρ’ γεράδες;

Τερώ, τερώ ση μαχαλά σ’,
τερώ σην γειτονία σ’
Τερώ, πουθέν ’κ’ ελέπω σε
και κλαίω από καρδίας

Έρθα -ν-, αρνί μ’, ση μαχαλά σ’,
επούλ’να χαλκοπούλια
Τ’ ατωριζ’νά τα κορτσόπα,
σεβντάς αρχοντοπούλια

Έναν καιρόν είχα παράν
και ήντι͜αν εθέλ’να εποίν’να
Ελάσκουμ’ναι αδά κι εκεί
και τ’ έμορφα -ν- εφίλ’να
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αδάεδώ
ατάαυτά
ατωριζ’νάτωρινά
γεράδεςπληγές, τραύματαyara
εθέλ’ναήθελα
είν’είναι (για πληθ.)
ελάσκουμ’ναιτριγυρνούσαἀλάομαι/ηλάσκω
ελέπωβλέπω
έμορφαόμορφα
εποίν’ναέκανα, έφτιαχναποιέω-ῶ
έρθαήρθα
εφίλ’ναφιλούσα
ήντι͜ανοτιδήποτε, ό,τι
’κ’δενουκί<οὐχί
καρδίας(τη, γεν.) καρδιάς, (τα, ονομ. πληθ.) καρδιές
κορτσόπακοριτσάκια
μαχαλάγειτονιάmahalle/maḥalle
παράνλεφτά, το χρήμαpara/pāre
πελιάδεςβάσανα, σκοτούρεςbela
πουθένπουθενά
σεβντάςαγάπης, έρωταsevda/sevdā
τέρτι͜ακαημοί, βάσανα, στενοχώριεςdert
τερώκοιτώ
φέρ’φέρνω/ει
χαλκοπούλιαμικρά χάλκινα σκεύη μαγειρέματος

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12030
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr