Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Κατεβάστε τους στίχους σε PDF

Τ’ εμόν το κορτσόπον

Πάλι μαζίΠάλι μαζί

Στιχουργοί: Βλαδίμηρος Χαραλαμπίδης

Συνθέτες: Βλαδίμηρος Χαραλαμπίδης

Καλλιτέχνες: Βλαδίμηρος Χαραλαμπίδης


Τ’ εμόν το κορτσόπον
άμον αγουρόπον
απέσ’ σην πλατείαν κυκλοφορεί

Το φουστάν’ εβγάλ’
πανταλόν’ πα βάλ’
και σην μέσην βάλ’ και το ζωνάρ’

Είπα ’το την μάναν ατ’ς
και τον αδελφόν ατ’ς
«Τ’ εμόν το κορτσόπον
θέλ’ α’ σοβαρόν»

Το πανταλόν’ να βγάλ’,
το φουστάν’ να βάλ’
κι όσα κι αν εποίκεν
ας ’ίν’ντανε χαλάλ’

Έρθαμ’ κι ανταμώθαμε
και γλυκοφιλέθαμ’
κι είπε «θα ’φτάγω
εγώ, ό,τι θέλτς»

Σην καρδία μ’ εσέβεν,
η σεβντά μ’ εδέβεν
και σην εκκλησίαν επήγαμε
σα στεφανι͜ακά ’τυλίγαμε
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
α’(ατό) αυτό, το
αγουρόποναγοράκι
άμονσαν, όπως, καθώς ἅμα
απέσ’μέσα
ατ’ςαυτής, της
εβγάλ’βγάλει
εδέβενπήγε, διάβηκε, διέσχισε, ξεπέρασε διαβαίνω
εμόνδικός/ή/ό μου ἐμοῦ
εποίκενέκανε, έφτιαξε ποιέω-ῶ
έρθαμ’ήρθαμε
εσέβενμπήκε
θέλτςθέλεις
’ίν’ντανεγίνονται
κορτσόπονκοριτσάκι
όσαόσες φορές
παπάλι, επίσης, ακόμα
σεβντάαγάπη, έρωτας sevda/sevdā
’τοαυτό, το (προσωπική αντωνυμία)
’φτάγω(ευτάγω) κάνω, φτιάχνω εὐθειάζω
χαλάλ’κάτι που θυσιάζεται, προσφέρεται, ξοδεύεται με ευχαρίστηση, αν και είναι πολύτιμο ή κοστίζει πολλά helal/ḥalāl

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 8042 | Albums/Singles: 1260 | Συντελεστές: 1650 | Λήμματα: 14387
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr