Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Τ’ εμόν το κορτσόπον

Πάλι μαζίΠάλι μαζί

Στιχουργοί: Βλαδίμηρος Χαραλαμπίδης

Συνθέτες: Βλαδίμηρος Χαραλαμπίδης

Καλλιτέχνες: Βλαδίμηρος Χαραλαμπίδης


Τ’ εμόν το κορτσόπον
άμον αγουρόπον
απέσ’ σην πλατείαν κυκλοφορεί

Το φουστάν’ εβγάλ’
πανταλόν’ πα βάλ’
και σην μέσην βάλ’ και το ζωνάρ’

Είπα το την μάναν ατ’ς
και τον αδελφόν ατ’ς
«Τ’ εμόν το κορτσόπον
θέλ’ α’ σοβαρόν»

Το πανταλόν’ να βγάλ’,
το φουστάν’ να βάλ’
κι όσα κι αν εποίκεν
ας ’ίν’ντανε χαλάλ’

Έρθαμ’ κι ανταμώθαμε
και γλυκοφιλέθαμ’
κι είπε «θα ’φτάγω
εγώ, ό,τι θέλτς»

Σην καρδία μ’ εσέβεν,
η σεβντά μ’ εδέβεν
και σην εκκλησίαν επήγαμε
σα στεφανι͜ακά ’τυλίγαμε
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
α’(ατό) αυτό, το
αγουρόποναγοράκι
άμονσαν, όπως, καθώς
απέσ’μέσα
εδέβενπήγε, διάβηκε, διέσχισε, ξεπέρασεδιαβαίνω
εμόνδικός/ή/ό μουἐμοῦ
εποίκενέκανε, έφτιαξεποιέω-ῶ
εσέβενμπήκε
θέλτςθέλεις
’ίν’ντανεγίνονται
κορτσόπονκοριτσάκι
όσαόσες φορές
παπάλι, επίσης
σεβντάαγάπη, έρωταςsevda/sevdā
’φτάγω(ευτάγω) κάνω, φτιάχνωεὐθειάζω
χαλάλ’κάτι που θυσιάζεται, προσφέρεται, ξοδεύεται με ευχαρίστηση, αν και είναι πολύτιμο ή κοστίζει πολλάhelal/ḥalāl

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1191 | Λήμματα: 12015
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr