Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Ν’ αηλί την Ναστασίαν

Τραγούδια της ξενιτειάςΤραγούδια της ξενιτειάς

Στιχουργοί: Βλαδίμηρος Χαραλαμπίδης

Συνθέτες: Βλαδίμηρος Χαραλαμπίδης

Καλλιτέχνες: Βλαδίμηρος Χαραλαμπίδης


Μάνα, θέλω να έρχουμαι
να γλυτώνω ας σα ξένα
Το ψωμίν ατουν πικρόν,
μάνα, αροθυμώ εσένα

Αν επορώ θά ’ρχουμαι
να γλυτώνω ας σα ξένα
Το ψωμίν ατουν πικρόν,
μάνα, αροθυμώ εσένα
Τα ξένα νοσοκομεία
έφαγαν τ’ εμόν το έναν

Μάνα, αδά σην ξενιτείαν
πώς εχάσα την υγεία μ’;
Φογούμ’, μάνα, θ’ αποθάνω,
ντό θα ’ίν’νταν τα παιδία μ’;
Αηλί, μάνα, αηλί, μάνα
και τ’ εμόν τη Ναστασίαν!

Άλλ’ γιατροί λένε με
έ͜εις το έναν
κι άλλ’ γιατροί λένε με
έ͜εις το άλλον
Μανίτσα, πολλά φογούμαι
αβούτ’ το χρόνον θ’ αποθάνω
Μανίτσα, πολλά φογούμαι
αβούτ’ το χρόνον ’κι θα εβγάλλω

Μάνα, αδά σην ξενιτείαν
πώς εχάσα την υγεία μ’;
Αηλί, μάνα, αηλί, μάνα,
τα τρία μικρά παιδία μ’!
Ν’ αηλί, ν’ αηλί, ν’ αηλί, γιάβρι μ’,
και τ’ εμόν τη Ναστασίαν!
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αβούτ’αυτό/ή, αυτοί/ές/ά
αδάεδώ
αηλίαλίμονο ἀ- + μεσαιωνική ελληνική ἠλί < εβραϊκά אל (θεός)
αποθάνωπεθαίνω
αροθυμώνοσταλγώ
ατουντους
γιάβριμωρό, μικρό, παιδί yavru
έ͜ειςέχεις
εβγάλλωβγάζω
εμόνδικός/ή/ό μου ἐμοῦ
επορώμπορώ
έρχουμαιέρχομαι
’ίν’ντανγίνονται
’κιδεν ουκί<οὐχί
ν’ αηλίαλίμονο μεσαιων. ελλ. ἀλί<ἀ- + ἠλί (εβραϊκά אל)= θεός
παιδίαπαιδιά
πολλάπολλά (επίθ.), πολύ (επίρ.)
’ρχουμαι(έρχουμαι) έρχομαι
φογούμ’φοβάμαι
φογούμαιφοβάμαι

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7825 | Albums/Singles: 1118 | Συντελεστές: 1525 | Λήμματα: 12581
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr