Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Κατεβάστε τους στίχους σε PDF

Έρθα, μάνα, σην Ελλάδαν

Τραγούδια της ξενιτειάςΤραγούδια της ξενιτειάς

Στιχουργοί: Βλαδίμηρος Χαραλαμπίδης

Συνθέτες: Βλαδίμηρος Χαραλαμπίδης

Καλλιτέχνες: Βλαδίμηρος Χαραλαμπίδης


Ύστερα από πολλά χρόνι͜α
έρθα, μάνα, σην Ελλάδαν
Επήγα πρώτα και ερρούξα
ση πατέρα μ’ την εγκάλιαν

Ύστερα από πολλά χρόνι͜α,
μάνα, έρθα σην Ελλάδαν
[Κι] Επήγα πρώτα κι ερρούξα
ση πατέρα μ’ την εγκάλιαν

«Πατέρα, πού έν’ η μάνα μ’,
να παίρ’ ατεν σην εγκάλια μ’;»
«Γιαβρί μ’ / Παιδί μ’, η μάνα σ’ τερεί σε,
’κ’ επορεί να εγνωρί͜ει σε!»

Η μάνα μ’, κείται ρουγμέντσα,
σα δάκρυ͜α πλημμυρισμέντσα
«Παιδί μ’, ’κ’ επορώ να σ’κούμαι,
σην εγκάλια σ’ να γομούμαι»
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
ατεναυτήν
γιαβρίμωρό, μικρό, παιδί yavru
γομούμαιορμώ, συρρέω
εγκάλιααγκαλιά
εγκάλιαναγκαλιά (αιτ.)
εγνωρί͜ειγνωρίζει
έν’είναι
επορείμπορεί
επορώμπορώ
έρθαήρθα
ερρούξαέπεσα
’κ’δεν οὐκί<οὐχί
κείταικείτεται, ξαπλώνει
παίρ’παίρνω/ει
πολλάπολλά (επίθ.), πολύ (επίρ.)
ρουγμέντσαπεσμένη
σ’κούμαισηκώνομαι
τερείκοιτάει

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 8093 | Albums/Singles: 1273 | Συντελεστές: 1655 | Λήμματα: 14443
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr