Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Έρθα, μάνα, σην Ελλάδαν

Τραγούδια της ξενιτειάςΤραγούδια της ξενιτειάς

Στιχουργοί: Βλαδίμηρος Χαραλαμπίδης

Συνθέτες: Βλαδίμηρος Χαραλαμπίδης

Καλλιτέχνες: Βλαδίμηρος Χαραλαμπίδης


Ύστερα από πολλά χρόνι͜α
έρθα, μάνα, σην Ελλάδαν
Επήγα πρώτα και ερρούξα
ση πατέρα μ’ την εγκάλιαν

Ύστερα από πολλά χρόνι͜α,
μάνα, έρθα σην Ελλάδαν
[Κι] Επήγα πρώτα κι ερρούξα
ση πατέρα μ’ την εγκάλιαν

«Πατέρα, πού έν’ η μάνα μ’,
να παίρ’ ατεν σην εγκάλια μ’;»
«Γιαβρί μ’ / Παιδί μ’, η μάνα σ’ τερεί σε,
’κ’ επορεί να εγνωρί͜ει σε!»

Η μάνα μ’, κείται ρουγμέντσα,
σα δάκρυ͜α πλημμυρισμέντσα
«Παιδί μ’, ’κ’ επορώ να σ’κούμαι,
σην εγκάλια σ’ να γομούμαι»
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
ατεναυτήν
γιαβρίμωρό, μικρό, παιδίyavru
γομούμαιορμώ, συρρέω
εγκάλιααγκαλιά
εγκάλιαναγκαλιά (αιτ.)
έν’είναι
επορείμπορεί
επορώμπορώ
έρθαήρθα
ερρούξαέπεσα
’κ’δενουκί<οὐχί
κείταικείτεται, ξαπλώνει
πολλάπολλά (επίθ.), πολύ (επίρ.)
ρουγμέντσαπεσμένη
σ’κούμαισηκώνομαι
τερείκοιτάει

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6112 | Albums/Singles: 880 | Συντελεστές: 1171 | Λήμματα: 11970
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr