Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Ο σεβνταλής ο άνθρωπον

Τραπεζούντα Νο2

Στιχουργοί: Μάκης Αθανασιάδης

Καλλιτέχνες: Γιάννης Αραματανίδης, Κώστας Θεοδοσιάδης


Ο σεβνταλής ο άνθρωπον
την νύχτα λέει ημέραν
Μ’ εθαρρείτε τ’ ακιλόπα τ’
επέρανε αέραν

Άμον ντο έν’ ο γυρευόν
με το σακούλ’ σ’ ωμία τ’
Αέτσ’ έν’ και ο σεβνταλής
όντες πονεί η καρδία τ’

Ν’ αηλί εκείντς που ’κι επορούν
σεβνταλούκ’ να ευτάνε
Ατείν’ ζούνε σην κόλασην
προτού να αποθάν’νε

Υπομονήν θέλ’ η σεβντά,
θάρρος θέλ’  η εγάπη,
Αν ’κ’ έν’ θα γράφκεσαι κι εσύ
σο μαύρον το κιτάπιν
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αέτσ’έτσι
αηλίαλίμονο ἀ- + μεσαιωνική ελληνική ἠλί < εβραϊκά אל (θεός)
ακιλόπαμυαλό akıl/ʿaḳl + -όπα (υποκορ. πληθ.)
άμονσαν, όπως, καθώς
αποθάν’νεπεθαίνουν
ατείν’αυτοί
γράφκεσαιεγγράφεσαι
γυρευόνεπαίτη(ς), ζητιάνο(ς)
εκείντςεκείνους
έν’είναι
επέρανεπήραν
επορούνμπορούν
ευτάνεκάνουν, φτιάχνουν εὐθειάζω
’κ’δεν οὐκί<οὐχί
’κιδεν οὐκί<οὐχί
κιτάπινβιβλίο ή τετράδιο που χρησιμοποιείται για σημειώσεις kitap/kitāb
ν’ αηλίαλίμονο μεσαιων. ελλ. ἀλί<ἀ- + ἠλί (εβραϊκά אל)= θεός
όντεςόταν
σεβντάαγάπη, έρωτας sevda/sevdā
σεβνταλήςερωτοχτυπημένος, ερωτευμένος sevdalı
σεβνταλούκ’έρωτας sevdalık
ωμίαώμοι

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 8000 | Albums/Singles: 1231 | Συντελεστές: 1615 | Λήμματα: 13982
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr