Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Σα μαλλία σ’ δέσον με

Τσακαλίδης 1980Τσακαλίδης 1980

Στιχουργοί: Κωστίκας Τσακαλίδης

Συνθέτες: Κωστίκας Τσακαλίδης

Καλλιτέχνες: Κωστίκας Τσακαλίδης


Τ’ ολήμαυρα τ’ ομμάτι͜α σ’
καίνε την καρδία μ’
και πλεθύν’νε τα τέρτα̤ μ’
και χάνω την υεία μ’

Σα μαλλία σ’ δέσον με
άμον την κορδέλα σ’
Κράτ’ με σ’ εγκαλόπο σου
με τα δύο τα χ̌έρα̤ σ’

Συ επλάστες για τ’ εμέν
κι εγώ για τ’ εσέναν
Αν ’κι παίρτς με θα φέγω,
θα χάμαι σα ξένα

Σ’ εγκαλόπο σ’ έπαρ’ με
και γλυκέα φίλ’ με
Τη μάνα σ’ πα πέ’ ατεν
σον κρεμόν μη στείλ’ με
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άμονσαν, όπως, καθώς
ατεναυτήν
γλυκέα(επιρρ.) γλυκά
εγκαλόποαγκαλιά, αγκαλίτσα
έπαρ’πάρε (προστ.)
επλάστεςπλάστηκες, δημιουργήθηκες, εμφανίστηκες
’κιδεν ουκί<οὐχί
κράτ’κράτα, βάστα, κάνε κράτει (προστ.)
κρεμόνγκρεμό
ολήμαυραολόμαυρα
ομμάτι͜αμάτια
παπάλι, επίσης, ακόμα
παίρτςπαίρνεις
πέ’πες (προστ.)
πλεθύν’νεπληθαίνουν, αυξάνονται
στείλ’στέλνω/ει
τέρτα̤καημοί, βάσανα, στενοχώριες dert
υείαυγεία
φέγωφεύγω
φίλ’φίλα (προστ. φιλώ), φίλοι (πληθ. φίλον)
χ̌έρα̤χέρια
χάμαιχάνομαι, μτφ. πεθαίνω

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7860 | Albums/Singles: 1121 | Συντελεστές: 1524 | Λήμματα: 12572
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr