Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Το πουλί μ’ το μοναχόν

Τσακαλίδης 1980Τσακαλίδης 1980

Στιχουργοί: Κωστίκας Τσακαλίδης

Συνθέτες: Κωστίκας Τσακαλίδης

Καλλιτέχνες: Κωστίκας Τσακαλίδης


Έφυεν σην ξενιτείαν
το πουλί μ’ το μοναχόν [αχ!]
Το καμένον η καρδία μ’
έντονε άμον / μαύρον καρβών’

Καλοτάξιδο να είσαι,
ε! πουλί μ’, εκεί που πας [αχ!]
Ο Θεόν κι η Παναΐα
να ευρίουν εμπροστά σ’

Έταξα δύο λαμπάδας,
πουλί μ’, σο πόι σ’ κο̤ρέ -ν- [Αχ!]
Ο Χριστόν κι η Παναΐα
για να φέρ’νε σε σουμά μ’
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άμονσαν, όπως, καθώς
εμπροστάμπροστά, πρωτύτερα
έντονεέγινε
ευρίουνβρίσκονται
έφυενέφυγε
καρβών’κάρβουνο
κο̤ρέταιριαστό/ή/όgöre
πόιύψος, μπόιboy
σουμάκοντά
φέρ’νεφέρνουν

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1191 | Λήμματα: 12015
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr