Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Τ’ όνομα σ’ πάντα θα λέω

Ακριτοπαίδ’Ακριτοπαίδ’

Στιχουργοί: Αικατερίνη Παπαδοπούλου

Συνθέτες: Θόδωρος Παυλίδης

Καλλιτέχνες: Θόδωρος Παυλίδης, Στέλιος Χαλκίδης


Λιθάρ’-λιθάρ’ εποίκαμε
εγώ κι εσύ φωλεάν
Έφυες και εκάρφωσες
σην κάρδα̤ μ’ μαχ̌αιρέαν

Τ’ όνομα σ’ πάντα θα λέω,
αραεύω σε και κλαίω

Τρία φοράς έρθες οπίσ’
και είπα «συχωρώ σε»
Τρία φοράς κι αν έφυες
εγώ, ξαν αγαπώ σε!

Τ’ όνομα σ’ πάντα θα λέω,
αραεύω σε και κλαίω

Ζω με τ’ εσόν το νούνιγμαν,
αραεύω σε τα νύχτας
Και ας εγόμωσες την ψ̌η μ’
με δάκρα̤ και με πίκρας

Τ’ όνομα σ’ πάντα θα λέω,
αραεύω σε και κλαίω

Πουλόπο μ’, τ’ εσόν η εγάπ’
σο αίμα μ’ χαραμένον
Και ας επέμ’να έρημον
και παραπονεμένον

Τ’ όνομα σ’ πάντα θα λέω,
αραεύω σε και κλαίω
Τ’ όνομα σ’ πάντα θα λέω,
αραεύω σε και κλαίω
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αραεύωψάχνω, αναζητώ, γυρεύω aramak
δάκρα̤δάκρυα
εγάπ’αγάπη
εγόμωσεςγέμισες
επέμ’νααπόμεινα
εποίκαμεκάναμε, φτιάξαμε ποιέω-ῶ
έρθεςήρθες
εσόνδικός/ή/ό σου
έφυεςέφυγες
λιθάρ’λιθάρι, πέτρα
μαχ̌αιρέανμαχαιριά
νούνιγμανσκέψη
ξανπάλι, ξανά
οπίσ’πίσω
πίκραςπίκρες
πουλόποπουλάκι
φοράςφορές
χαραμένονχαραγμένο/η
ψ̌ηψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7896 | Albums/Singles: 1123 | Συντελεστές: 1519 | Λήμματα: 12534
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr