Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Ο γιοσμάς

Ακριτοπαίδ’Ακριτοπαίδ’

Στιχουργοί: Αικατερίνη Παπαδοπούλου

Συνθέτες: Θόδωρος Παυλίδης

Καλλιτέχνες: Θόδωρος Παυλίδης, Στέλιος Χαλκίδης


Έτονε ένας παιδάς,
εφτωχός έτον κι αγάς
Πάντα το καλόν εποίν’νεν,
όσους ’κ’ είχανε εδίν’νεν

Παναΐα μ’, ντό παιδάς,
παλληκάρ’ και ντό γιοσμάς!

Έτονε ένας παιδάς
κι έλεεν αν θα αγαπάς
«Η σεβντά σ’  θα έν’ και έναν,
δεύτερον εγάπ’ έν’ ψέμαν»

Παναΐα μ’, ντό παιδάς,
παλληκάρ’ και ντό γιοσμάς!

Έτονε ένας παιδάς
και ο κάθε φουκαράς
το καμίσ’ν ατ’ πα επαίρ’νεν
όταν κι όποτε εθέλ’νεν

Παναΐα μ’, ντό παιδάς,
παλληκάρ’ και ντό γιοσμάς!

Έτονε ένας παιδάς,
τραγωδά̤νος τη χαράς
Ψ̌ην, καρδίαν όλα̤ εδέκεν,
για τ’ ατόν τιδέν ’κ’ εφέκεν

Παναΐα μ’, ντό παιδάς,
παλληκάρ’ και ντό γιοσμάς!
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
γιοσμάςκομψός, λεβέντης νέος yosma
εγάπ’αγάπη
εδέκενέδωσε
εδίν’νενέδινε
εθέλ’νενήθελε
έλεενέλεγε
έν’είναι
επαίρ’νενέπαιρνε
εποίν’νενέκανε, έφτιαχνε ποιέω-ῶ
έτονήταν
έτονεήταν
εφέκενάφησε
εφτωχόςφτωχός
’κ’δεν ουκί<οὐχί
καμίσ’νπουκάμισο καμίσιον<camisia=λινό ρούχο
παπάλι, επίσης, ακόμα
σεβντάαγάπη, έρωτας sevda/sevdā
τιδέντίποτα
τραγωδά̤νοςτραγουδιστής
ψ̌ηνψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7896 | Albums/Singles: 1123 | Συντελεστές: 1519 | Λήμματα: 12534
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr