Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Εγώ, πόντια θα παίρω

Ακριτοπαίδ’Ακριτοπαίδ’

Στιχουργοί: Αικατερίνη Παπαδοπούλου

Συνθέτες: Θόδωρος Παυλίδης

Καλλιτέχνες: Θόδωρος Παυλίδης, Στέλιος Χαλκίδης


Με το μέλ’ και με το γάλαν
κουβαλώ και φάζω σε
Και σ’ ομμάτα̤ και σα χ̌είλι͜α
φιλώ και χορτάζω σε

Αν ’κ’ ελέπω σε το ψ̌όπο μ’
φτιλακίζ’, φτιλακίζ’
Η σεβντά σ’ σ̌κοινίν ση γούλα μ’
ντο φουρκίζ’, ντο φουρκίζ’

Μετ’ εσέν το καλυβόπο μ’
έν’ άμον τρανόν παλάτ’
Εγώ Πόντιαν θα παίρω,
Πόντιαν κι έναν ομμάτ’

Λεφτουκάρυ͜α και καντζία
κουβαλώ και φάζω σε
Και την βούκαν ας σο στόμα μ’
φάζω και χορτάζω σε

Αν ’κ’ ελέπω σε έναν ώραν
’κ’ επορώ, ’κ’ επορώ
Και την στράταν ντο θα φέρ’ -τ- σε
θα τερώ, θα τερώ

Μετ’ εσέν το καλυβόπο μ’
έν’ άμον τρανόν παλάτ’
Εγώ Πόντιαν θα παίρω,
Πόντιαν κι έναν ομμάτ’
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άμονσαν, όπως, καθώς
βούκανμπουκιά
γούλαλαιμός gula
ελέπωβλέπω
έν’είναι
επορώμπορώ
’κ’δεν ουκί<οὐχί
καντζίαψίχες από πυρηνόκαρπους ή άλλους σπόρους
λεφτουκάρυ͜αλεπτοκάρυα, φουντουκιές, φουντούκια λεπτο- + κάρυον
μέλ’μέλι
μετ’μαζί με (με αιτιατική), με (τρόπος)
ομμάτ’μάτι
ομμάτα̤μάτια
παίρωπαίρνω
σεβντάαγάπη, έρωτας sevda/sevdā
τερώκοιτώ
φάζωταΐζω
φέρ’φέρνω/ει
φουρκίζ’πνίγω/ει
φτιλακίζ’σπαρταρά, πάλλεται γρήγορα
χορτάζωχορταίνω
ψ̌όποψυχούλα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7896 | Albums/Singles: 1123 | Συντελεστές: 1519 | Λήμματα: 12534
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr