Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Φωτίσ̌ι͜α

Ακριτοπαίδ’Ακριτοπαίδ’

Στιχουργοί: Νάκος Ευσταθιάδης

Συνθέτες: Θόδωρος Παυλίδης

Καλλιτέχνες: Θόδωρος Παυλίδης, Στέλιος Χαλκίδης


Τα χ̌είλι͜α χαμογελούν
και σο χ̌έρ’ κερίν κρατούν
Φωτίζ’νε έναν μωρόν,
ευτάν’ α’ χριστιανόν

Οι ποπάδες ευλογούνε,
τον Πανάγαθο υμνούνε
Να τρανύν’ χωρίς κακίας,
μακρά ας σα αδικίας

Να φωτίζ’ και το μωρόν
να έν’ άμον τον Χριστόν!

Ήλιον ας σο παραθύρ’
χουλέν’ το μωρόν τη κύρ’
Τη μάνας το λαλαχ̌άρ’,
τσ̌ιτσ̌εκόπον σον παρχάρ’

Και τα σήμαντρα ηχούνε,
τον Θεόν παρακαλούνε
Χρήσιμον σην κοινωνίαν,
το κακόν μ’ ευτάει καμίαν

Να φωτίζ’ και το μωρόν
να έν’ άμον τον Χριστόν!

Το μωρόν το μυρωμένον,
το μωρόν το φωτιμένον
του Χριστού έν’ ο αμνόν,
προστατεύ’ α̤’ ο Θεόν

Τη πάππονος τ’ όνομαν παίρ’
και έναν ζωήν θα φέρ’
Αέτσ’ έρχουμες και ζούμε,
την παράδοσην κρατούμε

Και ευχ̌ία σο μωρόν
να έν’ άμον τον Χριστόν!
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
α’(ατό) αυτό, το
α̤’(α̤τό) αυτό, το
αδικίας(τα, πληθ.) αδικίες
αέτσ’έτσι
άμονσαν, όπως, καθώς
έν’είναι
έρχουμεςερχόμαστε
ευτάεικάνει, φτιάχνει εὐθειάζω
ευτάν’κάνουν, φτιάχνουν εὐθειάζω
ευχ̌ίαευχές
καμίανποτέ
κύρ’πατέρα
λαλαχ̌άρ’χαϊδεμένο, παραχαϊδεμένο
μακρά(επιρρ.) μακριά, απομακρυσμένα
πάππονοςπαππού
παρχάρ’ορεινός τόπος θερινής βοσκής
ποπάδεςπαπάδες
τρανύν’μεγαλώνω/ει
τσ̌ιτσ̌εκόπονλουλουδάκι çiçek
φέρ’φέρνω/ει
φωτίζ’φωτίζω/ει
φωτίζ’νεφωτίζουν, βαφτίζουν
φωτιμένονβαφτισμένο
χ̌έρ’χέρι
χουλέν’ζεσταίνει, θερμαίνει

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7813 | Albums/Singles: 1117 | Συντελεστές: 1525 | Λήμματα: 12584
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr