Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Τρεις αετοί

Ακριτοπαίδ’Ακριτοπαίδ’

Στιχουργοί: Σμαρούλα Ευσταθιάδη

Συνθέτες: Θόδωρος Παυλίδης

Καλλιτέχνες: Θόδωρος Παυλίδης, Στέλιος Χαλκίδης


Τρεις αετοί, τρεις αετοί,
αητοί και παλληκάρι͜α
εκάτσανε σο φαγοπότ’
σο ραχ̌ίν, σα λιθάρι͜α

Ένας έπεν πολλά ρακίν,
σο γιαζίν εκοιμέθεν
Άλλος επαραστράτεσεν
κι αλλού ατός ευρέθεν

Ο τρίτον έτον γέροντας,
εγονάτ’σεν κι ερρούξεν
Εδέβαν τα νεότητα τ’
«Όι! μανίτσα μ’!», εκούιξεν

Ο μεθυμένον θ’ εγνεφίζ’,
κανείς ατόν μη κλαίτεν
Μη τσ̌ί͜εις π’ επαραστράτεσεν,
ερωτά κι οπίσ’ έρ’ται

Κλάψτεν ατόν π’ εγέρασεν
κι εχάθαν τα μουράτι͜α τ’
Τα φτερά τ’ ετσακώθανε,
σκοτία απέσ’ σ’ ομμάτι͜α τ’
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
απέσ’μέσα
γιαζίνπεδιάδα, εξοχή, ύπαιθρος yazı
εγνεφίζ’ξυπνάει
εγονάτ’σενγονάτισε
εδέβαν(για τόπο) πέρασαν, διέσχισαν, (για χρόνο) πέρασαν διαβαίνω
εκοιμέθενκοιμήθηκε
εκούιξενφώναξε, λάλησε, κάλεσε κπ ονομαστικά
επαραστράτεσενπαραστράτισε
έπενήπιε
ερρούξενέπεσε
έρ’ταιέρχεται
ερωτάρωτάει
έτονήταν
ετσακώθανεέσπασαν
ευρέθενβρέθηκε
εχάθανχάθηκαν
κλάψτενκλάψτε (προστ.)
λιθάρι͜αλιθάρια, πέτρες
μεθυμένονμεθυσμένος, (αιτ.) μεθυσμένο
μουράτι͜αεπιθυμίες, πόθοι murat/murād
νεότητανιότη, νιάτα
ομμάτι͜αμάτια
οπίσ’πίσω
πολλάπολλά (επίθ.), πολύ (επίρ.)
ρακίναλκοολούχο ποτό που παράγεται από τη ζύμωση φρούτων ή στεμφύλων φρούτων rakı/ˁaraḳī
ραχ̌ίνβουνό, ράχη
σκοτίασκοτάδι
τσ̌ί͜ειςλυπάσαι, συμπονάς σίζω

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7896 | Albums/Singles: 1123 | Συντελεστές: 1519 | Λήμματα: 12534
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr