Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Σο παρακάθ’ και μουχαπέτ’

Ακριτοπαίδ’Ακριτοπαίδ’

Στιχουργοί: Νάκος Ευσταθιάδης

Συνθέτες: Θόδωρος Παυλίδης

Καλλιτέχνες: Θόδωρος Παυλίδης, Στέλιος Χαλκίδης


Σο παρακάθ’ και μουχαπέτ’,
κάθαν βράδον παρέας
Η λύρα παίζ’ και φαγοπότ’
με κρομμύδ’ και ελαίας

Παρακάθι͜α, μουχαπέτα̤
και έναν τσ̌ιζίν σα τέρτα̤
Παρακάθι͜α και σεβντάδες
και λαρούνταν τα γεράδες

Σ’ έναν γωνίαν παλληκάρ’
κόρη τερεί σ’ ομμάτα̤
Όνειρα κι ένα σπιτικόν,
ντό θ’ ευτάει τα παλάτα̤;

Παρακάθι͜α, μουχαπέτα̤
και έναν τσ̌ιζίν σα τέρτα̤
Παρακάθι͜α και σεβντάδες
και λαρούνταν τα γεράδες

Σο παρακάθ’ ούλ’ έναν είν’,
οι τουσ̌μάν’ πα ιεύ’νε
Πίν’νε ρακίν κι αδελφωμέν’
και γιαν-γιανά χορεύ’νε

Παρακάθι͜α, μουχαπέτα̤
και έναν τσ̌ιζίν σα τέρτα̤
Παρακάθι͜α και σεβντάδες
και λαρούνταν τα γεράδες

Παρακάθι͜α, μουχαπέτα̤
και έναν τσ̌ιζίν σα τέρτα̤
Παρακάθι͜α και σεβντάδες
και λαρούνταν τα γεράδες
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
βράδονβράδυ
γεράδεςπληγές, τραύματα yara
γιαν-γιανάδίπλα-δίπλα, πλάι-πλάι yan yana
είν’είναι (για πληθ.)
ελαίας(τα) ελιές, (τη) ελιάς
ευτάεικάνει, φτιάχνει εὐθειάζω
ιεύ’νεταιριάζουν uymak
κάθανκάθε
κρομμύδ’κρεμμύδι
λαρούντανγιατρεύονται, θεραπεύονται
μουχαπέτ’κουβέντα, φιλική συνομιλία, συνεκδ. φιλική συνεστίαση (συνήθως μετά μουσικής) muhabbet/maḥabbet
μουχαπέτα̤κουβέντες, φιλικές συνομιλίες, συνεκδ. φιλικές συνεστιάσεις (συνήθως μετά μουσικής) muhabbet/maḥabbet
ομμάτα̤μάτια
ούλ’όλοι
παπάλι, επίσης, ακόμα
παλάτα̤παλάτια
παρακάθ’συνάθροιση, ολονυχτία
παρακάθι͜ασυναθροίσεις, ολονυχτίες
πίν’νεπίνουν
ρακίναλκοολούχο ποτό που παράγεται από τη ζύμωση φρούτων ή στεμφύλων φρούτων rakı/ˁaraḳī
σεβντάδεςέρωτες sevda/sevdā
τερείκοιτάει
τέρτα̤καημοί, βάσανα, στενοχώριες dert
τουσ̌μάν’εχθροί düşman/duşmān
τσ̌ιζίνγραμμή, αράδα çizgi
χορεύ’νεχορεύουν

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7896 | Albums/Singles: 1123 | Συντελεστές: 1519 | Λήμματα: 12534
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr