Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Ο σεβνταλής

Ο Πόντος ζει και επιβιώνειΟ Πόντος ζει και επιβιώνει

Στιχουργοί: Στάθης Νικολαΐδης

Συνθέτες: Στάθης Νικολαΐδης

Καλλιτέχνες: Ματθαίος Τσαχουρίδης, Στάθης Νικολαΐδης


Ο σεβνταλής ο άνθρωπον
ας λέγω σας ντ’ ευτάει
Πάντα σ̌ασ̌ιρεμένος έν’,
’κι ’ξέρ’ πού κέσ’ θα πάει

Ανάθεμα σε, νε σεβντά,
ντίλεον χρώμαν είσαι;
Αρ’ ας σ’ εμόν το καρδόπον
ερίζωσες και κείσαι

Για τ’ εσέν τρέχ’νε τα δάκρυ͜α μ’
και άλλο ’κι τελείνταν
Αρ’ εγώ τοπλαεύ’ ατα,
έναν λιμνίν γομούνταν

Εμέν η σφαίρα ’κι σκοτών’,
μαχ̌αίρ’ γεράν ’κι ανοί͜ει με
Εμέν σκοτών’ το τρυγόνι μ’
ντο πάω και ’κι ανοί͜ει με

Τ’ αρνόπο μ’ όντες κρούει σο νου μ’
και αρχινώ και κλαίω
Όθεν στάζ’νε τα δα̤κρόπα μ’
τα χορταρόπα καίγω

Εμέν η σφαίρα ’κι σκοτών’,
μαχ̌αίρ’ γεράν ’κι ανοί͜ει με
Εμέν σκοτών’ το τρυγόνι μ’
ντο πάω και ’κι ανοί͜ει με
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
ανοί͜ειανοίγει
αρνόποαρνάκι, χαϊδευτική προσφώνηση γυναίκας
ας σ’(ας σου) από του, από τότε που/αφότου, (ας σο) από το/τα
ατααυτά
γεράνπληγή, τραύμα yara
γομούντανγεμίζουν, βουρκώνουν, κομπιάζουν
δα̤κρόπαδάκρυα (υποκορ.)
εμόνδικός/ή/ό μου ἐμοῦ
έν’είναι
ευτάεικάνει, φτιάχνει εὐθειάζω
καρδόπονκαρδούλα
κείσαικείτεσαι, ξαπλώνεις
κέσ’εκεί γύρω, εκεί κάπου, εκεί περίπου κέσου
’κιδεν ουκί<οὐχί
κρούειχτυπάει
λιμνίνλίμνη
μαχ̌αίρ’μαχαίρι
ντίλεοντί λογής;
όθενόπου, οπουδήποτε, σε όποιον
όντεςόταν
σ̌ασ̌ιρεμένοςσαστισμένος, που τα έχει χαμένα şaşırmak
σεβντάαγάπη, έρωτας sevda/sevdā
σεβνταλήςερωτοχτυπημένος, ερωτευμένος sevdalı
στάζ’νεστάζουνε
τελείνταν(αμτβ.)τελειώνουν, εξαντλούνται, μτφ. πεθαίνουν
τοπλαεύ’μαζεύω/ει, συγκεντρώνω/ει toplamak
τρέχ’νετρέχουν
τρυγόνιτο πουλί τρυγόνι, χαϊδευτική προσφώνηση γυναίκας
χορταρόπαχορταράκια

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7896 | Albums/Singles: 1123 | Συντελεστές: 1519 | Λήμματα: 12534
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr