Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Την χ̌έραν φίλ’ δέκα φοράς

Ο Πόντος ζει και επιβιώνειΟ Πόντος ζει και επιβιώνει

Στιχουργοί: Στάθης Νικολαΐδης

Συνθέτες: Στάθης Νικολαΐδης

Καλλιτέχνες: Ματθαίος Τσαχουρίδης, Στάθης Νικολαΐδης


Την χ̌έραν φίλ’ δέκα φοράς,
την αντρισμέντσα μίαν
Το κορίτσ’ όσον κι αν φιλείς
’κι θα χορτά͜εις καμίαν

Τα τσ̌ιτσ̌έκια ντο σκουντουλίζ’ν’,
μοθοπώρ’ όλα̤ χάν’νταν
Εσύ, κορτσόπον, σκουντουλί͜εις
όλο̤ν τον χρόνον πάντα

Απ’ έμπρου χ̌ειμωγκόντς έρ’ται,
κορτσόπον, χώρι͜α μη είμες
Αρ’ ας κοιμούμες εντάμα
εμείς για να χουλείμες

Τραγωδώ ’γώ την έμορφον,
την καρδι͜άν ατ’ς να χτίζω
Να εβγάλ’ τ’ ομμάτι͜α μ’ ο Θεόν
ατέν αν θα κλαινίζω
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αντρισμέντσαπαντρεμένη
ατέναυτήν
ατ’ςαυτής, της
είμεςείμαστε
έμορφονόμορφο
έμπρουεμπρός, μπροστά
εντάμαμαζί
έρ’ταιέρχεται
καμίανποτέ
’κιδεν ουκί<οὐχί
κλαινίζωκάνω κάποιον/ους να κλάψει/ουν, στενοχωρώ
κοιμούμεςκοιμόμαστε
κορτσόπονκοριτσάκι
μίανμια φορά
μοθοπώρ’φθινόπωρο
ομμάτι͜αμάτια
σκουντουλί͜ειςευωδιάζεις, μοσχοβολάς
τραγωδώτραγουδάω
τσ̌ιτσ̌έκιαλουλούδια çiçek
φίλ’φίλα (προστ. φιλώ), φίλοι (πληθ. φίλον)
φοράςφορές
χ̌ειμωγκόντςχειμώνας
χ̌έρανχήρα
χάν’ντανχάνονται, διώχνονται
χορτά͜ειςχορταίνεις
χουλείμεςζεσταινόμαστε, θερμαινόμαστε
χώρι͜αχωριστά

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7896 | Albums/Singles: 1123 | Συντελεστές: 1519 | Λήμματα: 12534
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr