Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Εμέν π’ εκατεγόρεσαν

Ο Πόντος ζει και επιβιώνειΟ Πόντος ζει και επιβιώνει

Στιχουργοί: Στάθης Νικολαΐδης

Συνθέτες: Στάθης Νικολαΐδης

Καλλιτέχνες: Ματθαίος Τσαχουρίδης, Σοφία Νικολαΐδη, Στάθης Νικολαΐδης


Γιαβρόπο μ’, ντό ’χολι͜άσκουσ’νε;
Εγώ εσέν ντ’ εποίκα;
Και για τ’ εσέν ημ’σόν λόγον
εγώ κανέναν ’κ’ είπα

Εμέν π’ εκατεγόρεσαν
τ’ εσόν τ’ αχούλ’ π’ επέραν
Αρνί μ’, τ’ εσόν τουσ̌μάν’ έσαν,
το σεΐρι σ’ ετέρ’ναν

Εγώ αγαπώ τα έμορφα
και ίλιαμ τα κορτσόπα
ντο πλέκ’νε τα μαλλόπα τουν
κι ευτάγ’ν’ ατα τσαμόπα

Εμέν π’ εκατεγόρεσαν
τ’ εσόν τ’ αχούλ’ π’ επέραν
Αρνί μ’, τ’ εσόν τουσ̌μάν’ έσαν,
το σεΐρι σ’ ετέρ’ναν

Όλια του κόσμου τα καλά
να δίν’νε με ’κι παίρω
Σ’ εσέν εγώ ’κι αλλάζ’ ατα,
εγώ εσέναν θέλω

Εμέν π’ εκατεγόρεσαν
τ’ εσόν τ’ αχούλ’ π’ επέραν
Αρνί μ’, τ’ εσόν τουσ̌μάν’ έσαν,
το σεΐρι σ’ ετέρ’ναν

Ψαλαφώ άμον γυρευός
φίλεμαν για να δί’ς με -ν
Στέκω σην πόρτα σ’ εμπροστά
κι εσύ ’κι θέλτς ν’ ανοί͜εις με

Εμέν π’ εκατεγόρεσαν
τ’ εσόν τ’ αχούλ’ π’ επέραν
Αρνί μ’, τ’ εσόν τουσ̌μάν’ έσαν,
το σεΐρι σ’ ετέρ’ναν

Εμέν π’ εκατεγόρεσαν
τ’ εσόν τ’ αχούλ’ π’ επέραν
Αρνί μ’, τ’ εσόν τουσ̌μάν’ έσαν,
το σεΐρι σ’ ετέρ’ναν
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άμονσαν, όπως, καθώς
ανοί͜ειςανοίγεις
ατααυτά
αχούλ’μυαλό akıl/ʿaḳl
γιαβρόπομωράκι, μικρούλι, παιδάκι yavru + -όπον
γυρευόςεπαίτης, ζητιάνος
δίν’νεδίνουν
δί’ςδίνεις
εκατεγόρεσανκατηγόρησαν
έμορφαόμορφα
εμπροστάμπροστά, πρωτύτερα
επέρανπήραν
εποίκαέκανα, έφτιαξα ποιέω-ῶ
έσανήταν
εσόνδικός/ή/ό σου
ετέρ’νανκοιτούσαν
ευτάγ’ν’κάνουν, φτιάχνουν εὐθειάζω
ημ’σόνμισό/η
θέλτςθέλεις
ίλιαμπροπαντώς, ιδιαίτερα, ειδικά illa/illā
’κ’δεν ουκί<οὐχί
’κιδεν ουκί<οὐχί
κορτσόπακοριτσάκια
μαλλόπαμαλλάκια
όλιαόλα
παίρωπαίρνω
πλέκ’νεπλέκουν
σεΐριθέαμα πρόσφορο για διασκέδαση (τερώ σεΐρ: κοιτώ κάτι παραμένοντας αμέτοχος) seyir/seyr
τουντους
τουσ̌μάν’εχθροί düşman/duşmān
τσαμόπαπλεξουδίτσες
φίλεμανφιλί
’χολι͜άσκουσ’νε(εχολι͜άσκουσ’νε) θύμωνες, αγανακτούσες
ψαλαφώζητώ, αιτούμαι

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7860 | Albums/Singles: 1121 | Συντελεστές: 1524 | Λήμματα: 12572
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr