Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Κατεβάστε τους στίχους σε PDF

Πεκιάρτς εγώ θα λάσκουμαι

Τραπεζούντα Νο2Τραπεζούντα Νο2

Στιχουργοί: Κώστας Θεοδοσιάδης

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Κώστας Θεοδοσιάδης


Πεκιάρτς εγώ θα λάσκουμαι
και ’κι θα γυναικίζω
Τα έμορφα τα κορτσόπα
εγώ θα χαρεντερίζω

Τα χρόνια μ’ είκοσ’ τέσσερα,
σιμών’νε τα τριάντα
Αούτα τα νεότητα
’κ’ ευρίουντανε πάντα

Κορτσόπον δεκαέξ’ χρονών,
πότε θα γίνεσαι είκοσ’;
Κορτσόπον δεκαοχτώ χρονών,
πότε θα γίνεσαι είκοσ’;
Θα παίρω σε και κρύφκουμαι
σ’ ορμάνια άμον λύκος

Τραγωδώ, πουλί μ’, τραγωδώ,
τραγωδώ και σ̌υρίζω
Τον κόσμον ετιζλάεψα,
τιδέν πα ’κι νουνίζω
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άμονσαν, όπως, καθώς ἅμα
αούτααυτά
γυναικίζωβρίσκω γυναίκα, νυμφεύομαι
δεκαέξ’δεκαέξι
έμορφαόμορφα
ετιζλάεψααψήφησα, αγνόησα, δεν υπολόγισα πιθ. εκ του dikelmek
ευρίουντανεβρίσκονται
’κ’δεν οὐκί<οὐχί
’κιδεν οὐκί<οὐχί
κορτσόπακοριτσάκια
κορτσόπονκοριτσάκι
κρύφκουμαικρύβομαι
λάσκουμαιπεριφέρομαι, τριγυρίζω, περιπλανώμαι ἀλάομαι/ηλάσκω
νεότητανιότη, νιάτα
νουνίζωσκέφτομαι
ορμάνιαδάση orman
παπάλι, επίσης, ακόμα
παίρωπαίρνω
πεκιάρτςεργένης, εργένηδες (αιτ. πληθ.) bekâr/bekār
σ̌υρίζωσφυρίζω, παίζω αυλό σῦριγξ
τιδέντίποτα
τραγωδώτραγουδάω
χαρεντερίζωχαροποιώ, ψυχαγωγώ
Σημειώσεις
Η έννοια του ετιζλάεψα όπως μας καταμαρτυρήθηκε από τον ίδιο τον τραγουδιστή.

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 8042 | Albums/Singles: 1260 | Συντελεστές: 1652 | Λήμματα: 14387
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr