Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Αδά σον ψεύτικον κόσμον

Σκοποί Ματσούκας Πόντου

Καλλιτέχνες: Γιώργος Αμαραντίδης


Αδά σον ψεύτικον κόσμον
θα έ͜εις το νου σ’ ολίγον
Φαΐν εύρες; κάθκα και φά’
Δουλείαν; άφ’ς κι οφύγον

Ο κόσμος πολεμά και τρέχ̌’,
θέλ’νε να καζανεύ’νε
Ολίγον κανείς ’κι νουνίζ’
τα χρόνια ντο δι͜αβαίν’νε

Αούτ’ ο κόσμος ψεύτικον
και πολλά πονηρόν -ι
Πολεμούν να φουρκίζ’νε σε
σ’ έναν χουλιάρ’ νερόν -ι

Ας τρώγομε κι ας πίνομε,
ντ’ ευτάμε -ν- απομέν’ μας
Από καρσ̌ί -ν- ο θάνατον
κάθεται κι αναμέν’ μας
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αδάεδώ
αναμέν’περιμένει
αούτ’αυτός/ή/ό/ά
απομέν’απομένει
άφ’ςάφησε (προστ.)
δι͜αβαίν’νε(για τόπο) περνούν, διασχίζουν, (για χρόνο) περνούν (γενικότερα) περνούν, παύουν, τελειώνουν διαβαίνω
δουλείανδουλειά
έ͜ειςέχεις
εύρεςβρήκες
ευτάμεκάνουμε, φτιάχνουμε εὐθειάζω
θάνατονθάνατος
θέλ’νεθέλουν
καζανεύ’νεκερδίζουν, αποκτούν πλούτο kazanmak
κάθκακάθισε (προστ.)
καρσ̌ίαπέναντι karşı
’κιδεν οὐκί<οὐχί
νουνίζ’σκέφτεται
οφύγονφύγε (προστ.)
πίνομεπίνουμε
πολλάπολλά (επίθ.), πολύ (επίρ.)
τρέχ̌’τρέχει
τρώγομετρώμε
φά’φάε (προστ.)
φουρκίζ’νεπνίγουν
χουλιάρ’κουτάλι κοχλιάριον

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 8000 | Albums/Singles: 1231 | Συντελεστές: 1615 | Λήμματα: 13982
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr