Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Πουλί μ’, έρθα σην μαχαλά σ’

Η ιστορία συνεχίζεταιΗ ιστορία συνεχίζεται

Στιχουργοί: Χρύσανθος Θεοδωρίδης

Συνθέτες: Χρύσανθος Θεοδωρίδης

Καλλιτέχνες: Δημήτρης Πιπερίδης, Χρύσανθος Θεοδωρίδης


Πουλί μ’, έρθα ση μαχαλά σ’,
αρ’ σουμά σ’ οσπιτόπο σ’
Περ’μένω σε και έξ’ ’κ’ εβγαίντς,
πώς κρατεί το καρδόπο σ’;

Γιάμ’ η μανίτσα σ’ ’κι αφήν’ -τ- σε
εμένα να ανταμώντς με;
’Τελέθεν η υπομονή μ’,
άλλο μη φαρμακώντς με

Εξέρω ντο τερείς κρυφά
ας σο παραθυρόπο σ’
Τη στιβαρέσσα μ’ ευτάς με
και τυρα̤ννί͜εις το ψ̌όπο σ’

Εγώ καμίαν ’κ’ έμευα
αέτσ’ για να παθάνω
Ας εξέρτς, αν ’κι παίρω σε,
φογούμαι θ’ αποθάνω
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αέτσ’έτσι
ανταμώντςανταμώνεις, συναντάς
αποθάνωπεθαίνω
αφήν’αφήνει
γιάμ’μήπως, ή μη ya/yā + μη
εβγαίντςβγαίνεις
έμευαήλπιζα, προσδοκούσα, ανέμενα ummak
έξ’έξω ή ο αριθμός έξι
εξέρτςξέρεις, γνωρίζεις
έρθαήρθα
ευτάςκάνεις, φτιάχνεις εὐθειάζω
’κ’δεν ουκί<οὐχί
καμίανποτέ
καρδόποκαρδούλα
’κιδεν ουκί<οὐχί
κρατείκρατάει, βαστάει, στέκει, αντέχει
μαχαλάγειτονιά mahalle/maḥalle
οσπιτόποσπιτάκι hospitium<hospes + -όπον
παθάνωπαθαίνω
παίρωπαίρνω
περ’μένωπεριμένω
σουμάκοντά
στιβαρέσσαστιβαρή
’τελέθεν(ετελέθεν) τελείωσε, εξαντλήθηκε
τερείςκοιτάς
τυρα̤ννί͜ειςτυραννάς, ταλαιπωρείς
φαρμακώντςφαρμακώνεις
φογούμαιφοβάμαι
ψ̌όποψυχούλα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7825 | Albums/Singles: 1118 | Συντελεστές: 1525 | Λήμματα: 12581
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr