Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Πουλί μ’, έρθα σην μαχαλά σ’

Η ιστορία συνεχίζεται

Καλλιτέχνες: Δημήτρης Πιπερίδης, Χρύσανθος Θεοδωρίδης


Πουλί μ’, έρθα ση μαχαλά σ’,
αρ’ σουμά σ’ οσπιτόπο σ’
Περ’μένω σε και έξ’ ’κ’ εβγαίντς,
πώς κρατεί το καρδόπο σ’;

Γιάμ’ η μανίτσα σ’ ’κι αφήν’ -τ- σε
εμένα να ανταμώντς με;
’Τελέθεν η υπομονή μ’,
άλλο μη φαρμακώντς με

Εξέρω ντο τερείς κρυφά
ας σο παραθυρόπο σ’
Τη στιβαρέσσα μ’ ευτάς με
και τυρα̤ννί͜εις το ψ̌όπο σ’

Εγώ καμίαν ’κ’ έμευα
αέτσ’ για να παθάνω
Ας εξέρτς, αν ’κι παίρω σε,
φογούμαι θ’ αποθάνω
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αέτσ’έτσι
ανταμώντςανταμώνεις, συναντάς
αποθάνωπεθαίνω
αφήν’αφήνει
γιάμ’μήπως, ή μη ya/yā + μη
εβγαίντςβγαίνεις
έμευαήλπιζα, προσδοκούσα, ανέμενα ummak
έξ’έξω ή ο αριθμός έξι
εξέρτςξέρεις, γνωρίζεις
έρθαήρθα
ευτάςκάνεις, φτιάχνεις εὐθειάζω
’κ’δεν οὐκί<οὐχί
καμίανποτέ
καρδόποκαρδούλα
’κιδεν οὐκί<οὐχί
κρατείκρατάει, βαστάει, στέκει, αντέχει
μαχαλάγειτονιά mahalle/maḥalle
οσπιτόποσπιτάκι hospitium<hospes + -όπον
παθάνωπαθαίνω
παίρωπαίρνω
παραθυρόποπαραθυράκι
περ’μένωπεριμένω
σουμάκοντά
στιβαρέσσαστιβαρή
’τελέθεν(ετελέθεν) τελείωσε, εξαντλήθηκε
τερείςκοιτάς
τυρα̤ννί͜ειςτυραννάς, ταλαιπωρείς
φαρμακώντςφαρμακώνεις
φογούμαιφοβάμαι
ψ̌όποψυχούλα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 8012 | Albums/Singles: 1231 | Συντελεστές: 1615 | Λήμματα: 13981
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr