Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Επλώθεν απέσ’ σο τσ̌αΐρ’

Τραπεζούντα Νο2Τραπεζούντα Νο2

Στιχουργοί: Γιάννης Βασιλειάδης

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Γιάννης Αραματανίδης, Κώστας Θεοδοσιάδης


Επλώθεν απέσ’ σο τσ̌αΐρ’,
ερρούξεν και κοιμάται
Έσυρεν το τσ̌ούλ’ σο ποτάμ’,
τιδέν πα ’κι φοβάται

Εσέβεν σ’ εγκαλιόπο μου,
’κρεμάεν ας ση γούλα μ’
Τ’ απάν’ ατ’ς όλιον έκαιεν,
άψιμον έτον, βρούλαν

Ο πρόσωπος αγγελικόν,
τ’ ομματόπα τ’ς φωτάζ’νε
Ας σα χ̌ειλόπα στάζ’ το μέλ’,
φιλώ κι εμέν χορτάζ’νε

Τ’ αρνί μ’ ελιγοθύμεσεν,
σην εγκάλια μ’ ερρούξεν
Αρ’ μη κατηγοράτε͜ ατο,
τσ̌εχέλκον έν’, ’κ’ εγροίκ’σεν

Ν’ αηλί εμέν, ν’ αηλί κι ατέν,
ν’ αηλί τοι δύ’ς εντάμαν
Τ’ αμαρτίας εμουν πολλά,
’κι σούμες μ’ έναν τάμαν
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αηλίαλίμονο ἀ- + μεσαιωνική ελληνική ἠλί < εβραϊκά אל (θεός)
αμαρτίας(ον.πληθ., τα) αμαρτίες
απάν’πάνω
απέσ’μέσα
ατέναυτήν
ατ’ςαυτής, της
άψιμονφωτιά
βρούλανφλόγα brûler
γούλαλαιμός gula
δύ’ςδύο
εγκάλιααγκαλιά
εγκαλιόποαγκαλίτσα
εγροίκ’σενκατάλαβε
έκαιενέκαιγε
ελιγοθύμεσενλιποθύμησε
εμουνμας
έν’είναι
εντάμανμαζί
επλώθεναπλώθηκε
ερρούξενέπεσε
εσέβενμπήκε
έσυρενέσυρε, τράβηξε, έριξε
έτονήταν
’κ’δεν ουκί<οὐχί
’κιδεν ουκί<οὐχί
’κρεμάεν(εκρεμάεν) κρεμάστηκε
μέλ’μέλι
ν’ αηλίαλίμονο μεσαιων. ελλ. ἀλί<ἀ- + ἠλί (εβραϊκά אל)= θεός
ομματόπαματάκια
παπάλι, επίσης, ακόμα
πολλάπολλά (επίθ.), πολύ (επίρ.)
πρόσωποςπρόσωπο
σούμεςσωνόμαστε
τιδέντίποτα
τοιτους/τις
τσ̌αΐρ’λιβάδι çayır
τσ̌εχέλκονάπειρο, ανώριμο, άβγαλτο cehil/cehl
τσ̌ούλ’λινάτσα, (συνεκδοχικά) φτηνό ή παλιό στρωσίδι, κουρέλι çul/cūl
φωτάζ’νεφωτίζουν, λάμπουν
χ̌ειλόπαχειλάκια
χορτάζ’νεχορτάζουν

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7913 | Albums/Singles: 1170 | Συντελεστές: 1566 | Λήμματα: 13350
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr