Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Κάθουν τ’ αστρόπα ολόερα σ’

Η ιστορία συνεχίζεταιΗ ιστορία συνεχίζεται

Στιχουργοί: Χρύσανθος Θεοδωρίδης

Συνθέτες: Χρύσανθος Θεοδωρίδης

Καλλιτέχνες: Δημήτρης Πιπερίδης, Χρύσανθος Θεοδωρίδης


Κάθουν τ’ αστρόπα ολόγ̆ερα σ’
και πλέκ’νε τα μαλλόπα σ’
Τα μελεσσίδι͜α έρ’τανε,
μέλ’ παίρ’νε ας σα χ̌ειλόπα σ’

Και σην φοτά σ’ απέσ’ κρατείς
θάλασσα με τ’ οψάρι͜α
Σο ψ̌όπο σ’ το πανέμορφον
λάσκουνταν παλληκάρι͜α

Και τα ραχ̌ία τ’ έμορφα,
πρασινοφορεμένα
Με τ’ ορμανόπα ολόγ̆ερα σ’
κείντανε χαρεμένα

Κι ο ήλιον έρ’ται από ψηλά,
σουμών’ την εμορφία σ’
Και παίρ’ κι ατός φως ασ’ εσέν
και στείλ’ τα χ̌αιρετίας
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
απέσ’μέσα
ασ’από, από τότε (που), καθώς
αστρόπααστεράκια
έμορφαόμορφα
εμορφίαομορφιά
έρ’ταιέρχεται
έρ’τανεέρχονται
κείντανεκείτονται, ξαπλώνουν
λάσκουντανπεριφέρονται, τριγυρίζουν, περιπλανώνταιἀλάομαι/ηλάσκω
μαλλόπαμαλλάκια
μέλ’μέλι
μελεσσίδι͜αμέλισσες
ορμανόπαδάση
οψάρι͜αψάριαὀψάριον < υποκορ. ὄψον (ετοιμασμένη τροφή, προσφάγι, μεζές)
παίρ’νεπαίρνουν
πλέκ’νεπλέκουν
ραχ̌ίαράχες, βουνά
σουμών’σιμώνει, πλησιάζει
στείλ’στέλνω/ει
φοτάμέρος γυναικείας ενδυμασίας που έμπαινε πάνω από το λαχόρι, το ζωνάρι το οποίο έδεναν οι γυναίκες τριγωνικά στη μέση τους πάνω από τη ζιπούνα, γεν. ποδιάfuta
χ̌αιρετίαςχαιρετίσματα
χ̌ειλόπαχειλάκια
χαρεμέναχαρούμενα
ψ̌όποψυχούλα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1191 | Λήμματα: 12015
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr