Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Σον καθαέναν άνθρωπον

Η ιστορία συνεχίζεταιΗ ιστορία συνεχίζεται

Στιχουργοί: Χρύσανθος Θεοδωρίδης

Συνθέτες: Χρύσανθος Θεοδωρίδης

Καλλιτέχνες: Δημήτρης Πιπερίδης, Χρύσανθος Θεοδωρίδης


Σον καθαέναν άνθρωπον
σο κατσίν έν’ γραμμένον
Η τύχη ατ’, το ριζικόν
βαθέα ριζωμένον

Ολόεν ζωήν κετσ̌ινεύ’
πέλκια στέκ’ σα ποδάρι͜α τ’
Και έχ̌’ ομούτι͜α ατός πολλά
ν’ ευρήκ’ τα εχτιπάρι͜α τ’

Ολόεν ζωήν πολεμά
να μη χάν’ το ναμούσ’ν ατ’
Νουνίζ’ και κάποτε τ̌αγκεύ’
αλάι μαλάι ο νους ατ’

Θέλ’, ’κ’ επορεί να χ̌αίρεται,
ο Χάρον ση ζωήν ατ’
Μανάχον ο Θεόν ορίζ’
πότε θα παίρ’ την ψ̌ην ατ’
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αλάι μαλάιόλo/α μαζί, εξολοκλήρου alay malay
ατόςαυτός
βαθέαβαθιά
έν’είναι
επορείμπορεί
ευρήκ’βρίσκω/ει
έχ̌’έχει
εχτιπάρι͜ααξιοπρέπεια, κύρος, αξιοπιστία itibar/iʿtibār
’κ’δεν οὐκί<οὐχί
καθαένανκαθένα
κατσίνπρόσωπο, μέτωπο
κετσ̌ινεύ’βιοπορίζεται, βγάζει τα προς το ζην geçinmek
μανάχον(ο) μοναχός, (επίρρ.) μόνο/μοναχά
ναμούσ’ντιμή, υπόληψη, εντιμότητα namus/nāmūs<νόμος
νουνίζ’σκέφτεται
ολόενολόκληρο/η
ομούτι͜αελπίδες umut
παίρ’παίρνω/ει
πέλκιαίσως να, πιθανόν να, μπας και (με την ελπίδα να συμβεί) belki (αραβ. bel+ περσ. ki)
ποδάρι͜απόδια
πολλάπολλά (επίθ.), πολύ (επίρ.)
χάν’χάνει, παύει να έχει, διώχνει
ψ̌ηνψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 8001 | Albums/Singles: 1225 | Συντελεστές: 1599 | Λήμματα: 13740
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr