Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Χαμόμηλον

Η ιστορία συνεχίζεταιΗ ιστορία συνεχίζεται

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Δημήτρης Πιπερίδης, Χρύσανθος Θεοδωρίδης


Και ντ’ έπαθες χαμόμηλον
και στέκεις μαρεμένον; [γιαρ]
Γιάμ’ η ρίζα σ’ εδίψασεν;
Γιάμ’ ο καρπός ελλάεν; [γιαρ]
Γιάμ’ ας σα χαμελόκλαδα σ’
κανέναν εζαλίεν; [γιαρ]

Νι͜ά η ρίζα μ’ εδίψασεν,
νι͜ά ο καρπό μ’ ελλάεν [γιαρ]
Νι͜ά ας σα χαμηλόκλαδα μ’
κανέναν εζαλίεν [γιαρ]

Έναν κορίτσ’ κι έναν παιδίν
ση ρίζα μ’ εφιλέθαν [γιαρ]
Εποίκαν όρκον κι όμνυσαν
να μη ευτάν’ χωρισίαν [γιαρ]

Ατώρα εχωρίγανε,
γιάμ’ έχω εγώ ας σο κρίμαν; [γιαρ]
Ατώρα εχωρίγανε
γιάμ’ έχω εγώ ας σο κρίμαν; [γιαρ]
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
ατώρατώρα
γιάμ’μήπως, ή μη ya/yā + μη
γιαραγαπητός/ή/ό, αγάπη yâr
εζαλίενζαλίστηκε
ελλάενάλλαξε
εποίκανέκαναν, έφτιαξαν ποιέω-ῶ
ευτάν’κάνουν, φτιάχνουν εὐθειάζω
εφιλέθανφιλήθηκαν
εχωρίγανεχώρισαν, χωρίστηκαν
μαρεμένονμαραμένο
νι͜άούτε ne
όμνυσανορκίστηκαν
χαμελόκλαδαχαμηλά κλαδιά
χωρισίανχωρισμός, αποχωρισμός

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7813 | Albums/Singles: 1117 | Συντελεστές: 1525 | Λήμματα: 12584
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr