Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Λάχανα

Η ιστορία συνεχίζεταιΗ ιστορία συνεχίζεται

Στιχουργοί: Χρύσανθος Θεοδωρίδης

Συνθέτες: Χρύσανθος Θεοδωρίδης

Καλλιτέχνες: Δημήτρης Πιπερίδης, Χρύσανθος Θεοδωρίδης


Η σέβντα όνταν αρχινά
γάλι͜α-γάλι͜α ν’ απλούται
Ριζών’, κλαδών’ και τσ̌ιτσ̌ακών’
κι ύστερα φανερούται

Ότιναν θέλτς δέβα ’ρώτα
σο πέραν τη μαχαλάν
Με τα χ̌έρι͜α σ’ εποίκες ατο,
[αμάν!] σ’ εμέν μ’ ευρήκ’ς μαχανάν

Φωτία καίει το καρδόπο μ’,
άψιμον καίει το ψ̌όπο μ’
Νύχταν χωρίς ξημέρωμαν
έν’ η ζωή, πουλόπο μ’

Ότιναν θέλτς δέβα ’ρώτα
σο πέραν τη μαχαλάν
Με τα χ̌έρι͜α σ’ εποίκες ατο,
[αμάν!] σ’ εμέν μ’ ευρήκ’ς μαχανάν

Εγώ το κορίτσ’ ντ’ αγαπώ
σον κόσμον ’κι ταράζ’ α’
Έναν και μαναχόν έχ’ α’,
σα ξένα ’κι μονάζ’ α’

Ότιναν θέλτς δέβα ’ρώτα
σο πέραν τη μαχαλάν
Με τα χ̌έρι͜α σ’ εποίκες ατο,
[αμάν!] σ’ εμέν μ’ ευρήκ’ς μαχανάν

Αρνί μ’, να κλαίγω κρίμαν έν’,
εσύ όντες κλαινί͜εις με
Τ’ εμά τα δάκρυ͜α είν’ πικρά,
άλλο μη τυραννί͜εις με

Ότιναν θέλτς δέβα ’ρώτα
σο πέραν τη μαχαλάν
Με τα χ̌έρι͜α σ’ εποίκες ατο,
[αμάν!] σ’ εμέν μ’ ευρήκ’ς μαχανάν
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
α’(ατό) αυτό, το
απλούταιαπλώνεται
άψιμονφωτιά
γάλι͜ασιγά, αργά αγαληνός < γαληνός
γάλι͜α-γάλι͜ααγάλι-αγάλι, σιγά-σιγά, σταδιακά αγάλι<αγαληνός <γαληνός
δέβαπήγαινε (προστ.)
είν’είναι (για πληθ.)
εμάδικά μου
έν’είναι
εποίκεςέκανες, έφτιαξες ποιέω-ῶ
ευρήκ’ςβρίσκεις
θέλτςθέλεις
καρδόποκαρδούλα
’κιδεν οὐκί<οὐχί
κλαδών’βγάζει κλαδιά
κλαινί͜ειςκάνεις κάποιον να κλάψει, στενοχωρείς
μαναχόνμοναχός (έναρθρο), μοναχό, μόνο/μοναχά (επίρρ)
μαχαλάνγειτονιά mahalle/maḥalle
μαχανάνδικαιολογία, άλλοθι bahane/bahāne<vahānag (μεσ.περσ.)
μονάζ’φιλοξενώ/εί κάποιον για διανυκτέρευση, φιλοξενείται
όντανόταν
όντεςόταν
ότινανόποιον, οποιονδήποτε
πουλόποπουλάκι
ριζών’ριζώνει
ταράζ’αναμιγνύω/ει, ανακατεύω/ει, μπλέκω/ει
τσ̌ιτσ̌ακών’ανθοφορεί çiçek
τυραννί͜ειςτυραννάς, ταλαιπωρείς
φανερούταιφανερώνεται
ψ̌όποψυχούλα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7979 | Albums/Singles: 1223 | Συντελεστές: 1599 | Λήμματα: 13755
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr