Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Ο αντάρτης

Τ’ αηδόνια του ΠόντουΤ’ αηδόνια του Πόντου

Στιχουργοί: Νάκος Ευσταθιάδης

Συνθέτες: Αθανάσιος Τσολερίδης

Καλλιτέχνες: Θεόδωρος Βεροιώτης, Στέλιος Καζαντζίδης


Αντάρτης απάν’ σα βουνά
αντάρτην εκουβάλ’νεν
Τραυματισμένον σο πλευρόν,
το αίμαν ατ’ εχάνεν

«Άφ’ς με και γλύτωσον τη ψ̌η σ’,
είμαι αποθαμένος!»
Επαρακάλ’νεν κι έλεεν
τον φίλον ο ντωγμένος

-«Έρχουνταν τ’ αποσπάσματα
τοι δύ’ς πα θα πιάν’νε
Εμέν, εσύ ξάι μη νουνί͜εις,
εσέν πα θα κρεμάν’νε»

-«Εντάμαν έμ’νες σο ραχ̌ίν,
αν χάνω σε, θα χάμαι!
Ση ζωήν και σο θάνατον,
φίλε, μαζί θα πάμε»
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
απάν’πάνω
αποθαμένοςπεθαμένος
άφ’ςάφησε (προστ.)
δύ’ςδύο
εκουβάλ’νενκουβαλούσε
έλεενέλεγε
έμ’νεςήμασταν
εντάμανμαζί
επαρακάλ’νενπαρακαλούσε
έρχουντανέρχονται
εχάνενέχανε
θάνατονθάνατος
κρεμάν’νεκρεμούν
νουνί͜ειςσκέφτεσαι
ντωγμένοςχτυπημένος
ξάικαθόλου
παπάλι, επίσης, ακόμα
πιάν’νεπιάνουν
ραχ̌ίνβουνό, ράχη
τοιτους/τις
χάμαιχάνομαι, μτφ. πεθαίνω
ψ̌ηψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7872 | Albums/Singles: 1122 | Συντελεστές: 1524 | Λήμματα: 12562
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr