Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Τσ̌άμπασ̌ιν

Τ’ αηδόνια του ΠόντουΤ’ αηδόνια του Πόντου

Στιχουργοί: Παραδοσιακό, Στέλιος Καζαντζίδης

Συνθέτες: Παραδοσιακό, Στέλιος Καζαντζίδης

Καλλιτέχνες: Στέλιος Καζαντζίδης, Χρήστος Χρυσανθόπουλος


Γεια σου Χρυσανθόπουλε με τη λύρα σου!

Εκάεν και το Τσ̌άμπασ̌ιν
κι επέμ’ναν τα τουβάρι͜α
[γιαρ, γιαρ, αμάν]
[Και -ν-] Ερρούξαν σο γουρτάρεμαν
τ’ Ορτούς τα παλληκάρι͜α/τσ̌αναβάρι͜α
[γιαρ, γιαρ, αμάν]

Βάι! Εκάεν κι εμανίεν
τ’ Ορντούς το παρχάρ’
Εκεί, άλλο ’δέν ’κ’ επέμ’νεν,
μανάχον σαχτάρ’

Τρανόν γιαγκ̂ούν σο Τσ̌άμπασ̌ιν,
’σπίτα̤ ’κι θ’ απομέν’νε
[γιαρ, γιαρ, αμάν]
Μικροί, τρανοί, φτωχοί, ζεγκίν’,
όλ’ κάθουνταν και κλαίνε
[γιαρ, γιαρ, αμάν]

Βάι! Εκάεν κι εμανίεν
τ’ Ορντούς το παρχάρ’
Εκεί, άλλο ’δέν ’κ’ επέμ’νεν,
μανάχον σαχτάρ’

Κλαίν’ τη Θεού τα πουλόπα,
κλαίν’ τα πεγαδομμάτι͜α
[γιαρ, γιαρ, αμάν]
Κλαίει το Τσ̌αμλούκ¹, το Γαρακιόλ²
κλαίν’ τ’ έμορφα τ’ ελάτι͜α
[γιαρ, γιαρ, αμάν]

Βάι! Εκάεν κι εμανίεν
τ’ Ορντούς το παρχάρ’
Εκεί, άλλο ’δέν ’κ’ επέμ’νεν,
μανάχον σαχτάρ’ οσπίτ’
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
απομέν’νεαπομένουν
γιαγκ̂ούνφωτιά yangın
γιαραγαπητός/ή/ό, αγάπη yâr
γουρτάρεμανσώσιμο, διάσωση kurtarma
’δέντίποτα
εκάενκάηκε
ελάτι͜αέλατα
εμανίενμαύρισε/μουντζουρώθηκε από την καπνιά, καταστράφηκε, κατακάηκε μέχρι καπνιάς
έμορφαόμορφα
επέμ’ναναπόμειναν
επέμ’νεναπόμεινε
ερρούξανέπεσαν
ζεγκίν’πλούσιοι zengin/sengīn
’κ’δεν ουκί<οὐχί
κάθουντανκάθονται
’κιδεν ουκί<οὐχί
μανάχονμοναχός (έναρθρο), μοναχό, μόνο/μοναχά (επίρρ)
όλ’όλοι/α
οσπίτ’σπίτι hospitium<hospes
παρχάρ’ορεινός τόπος θερινής βοσκής
πεγαδομμάτι͜απηγές νερού
πουλόπαπουλάκια
σαχτάρ’στάχτη
’σπίτα̤σπίτια hospitium<hospes
τουβάρι͜ατοίχοι duvar/dīvār
Τσ̌άμπασ̌ινπαρχάρι των Κοτυώρων του Πόντου (σημ. Ordu) στα ΝΑ της σημερινής επαρχίας Ορντού πολύ κοντά στα σύνορα με την επαρχία Κερασούντας Çambaşı (κυρ. Πευκοκορφή)
τσ̌αναβάρι͜αθηρία, τέρατα canavar/cānāver
Σημειώσεις
¹ (κυρ. πευκόδασος) τοπωνύμιο στην επαρχία Κοτυώρων
² (κυρ. μαυρολίμνη) τοπωνύμιο στην επαρχία Κοτυώρων

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7872 | Albums/Singles: 1122 | Συντελεστές: 1524 | Λήμματα: 12562
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr