Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Όχι πόλεμοι

Τ’ αηδόνια του ΠόντουΤ’ αηδόνια του Πόντου

Στιχουργοί: Νάκος Ευσταθιάδης

Συνθέτες: Αθανάσιος Τσολερίδης

Καλλιτέχνες: Θεόδωρος Βεροιώτης, Στέλιος Καζαντζίδης


Πόλεμοι, πάντα πόλεμοι,
την ζωήν θα τελέν’νε
Τα όπλα ξάι ’κι σταματούν
και οι μανάδες κλαίνε

Κόλαση έντονε η γη,
χάν’ντανε παλληκάρι͜α
Το αίμαν τρέχ̌’ άμον ποτάμ’,
ξεραίν’νταν τα χορτάρι͜α

Γεροί πάνε σον πόλεμον,
σακάτ’ οπίσ’ γυρίζ’νε
Ειρήνη όσα έστεσεν,
οι πόλεμοι κρεμίζ’νε

Κόλαση έντονε η γη,
χάν’ντανε παλληκάρι͜α
Το αίμαν τρέχ̌’ άμον ποτάμ’,
ξεραίν’νταν τα χορτάρι͜α

Ανθρώπ’ θερία έντανε
σαχτάρ’ την γην θα ’φτάνε
Για την ειρήνην όσοι λέν’
τα λόγια τουν εχάν’νε

Ο πόλεμον ηφαίστειον,
κόλαση και φωτίαν
Καταραμέν’ π’ ευτάν’ ατο,
ανθρώπ’ ’κ’ είναι καμίαν

Όχι πόλεμοι απάν’ ση γην! Όχι!
Οι πόλεμοι, σβήν’νε τη ζωήν
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άμονσαν, όπως, καθώς
απάν’πάνω
γυρίζ’νεγυρίζουν
έντανεέγιναν
έντονεέγινε
έστεσενέστησε
ευτάν’κάνουν, φτιάχνουν εὐθειάζω
εχάν’νεχάνουν
θερίαθεριά, θηρία
’κ’δεν οὐκί<οὐχί
καμίανποτέ
’κιδεν οὐκί<οὐχί
κρεμίζ’νεγκρεμίζουν
ξάικαθόλου
ξεραίν’ντανξεραίνονται
οπίσ’πίσω
όσαόσες φορές
σαχτάρ’στάχτη στάχτη<στάζω
σβήν’νεσβήνουν
τελέν’νετελειώνουν κτ (μεταβ.)
τουντους
τρέχ̌’τρέχει
’φτάνε(ευτάνε) κάνουν, φτιάχνουν εὐθειάζω
χάν’ντανεχάνονται, διώχνονται

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 8001 | Albums/Singles: 1225 | Συντελεστές: 1599 | Λήμματα: 13740
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr