Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Οι δύ’ πα, Στέλιο μ’, έζησαμ’

Τ’ αηδόνια του ΠόντουΤ’ αηδόνια του Πόντου

Στιχουργοί: Χρύσανθος Θεοδωρίδης

Συνθέτες: Παραδοσιακό, Στέλιος Καζαντζίδης

Καλλιτέχνες: Στέλιος Καζαντζίδης, Χρήστος Χρυσανθόπουλος, Χρύσανθος Θεοδωρίδης


Οι δύ’ πα, Στέλιο μ’, έζησαμ’
τη πόλεμου την μπόραν
Εντάμαν για να τραγωδούμ’,
ατώρα έρθεν η ώρα

Έρκεντεν, Χρύσανθε, έφυγα
εγώ ας σα μαγαζία
Ο κόσμον εφουκρούτονε
σα δίσκους τη λαλία μ’

Στέλιο, τ’ εσόν η λαλία σ’
σον κόσμον έτον θάμαν
Για τη ράτσα μ’, τ’ εμέτερον
θα τραγωδούμ’ εντάμαν

Σεράντα χρόνια τραγωδείς
ση ράτσας το αλώνιν
Θάμαν αν έν’ η λαλία μ’,
εσύ ’σαι το αηδόνι!

’Τραγώδεσες για τη σεβτάν
τέρτι͜α, χαράν και πόνι͜α
Άμον τη λάλια σ’ ’κι θ’ ακούν
σε πεντακόσ̌ι͜α χρόνι͜α

Άμον τ’ εσόν πα, Χρύσανθε
’κι θ’ ακούνε λαλίαν
Γούλας αΐκα γεννίουν
σα χ̌ίλι͜α χρόνι͜α μίαν
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αΐκατέτοια/ες
άμονσαν, όπως, καθώς
ατώρατώρα
γεννίουνγεννιούνται
γούλας(ον. πληθ.) λαιμοί, (γεν. εν.) λαιμού gula
έζησαμ’ζήσαμε
εμέτερονδικός/ή/ό μου
έν’είναι
εντάμανμαζί
έρθενήρθε
έρκεντεννωρίς erkenden
εσόνδικός/ή/ό σου
έτονήταν
εφουκρούτονεαφουγκραζόταν, άκουγε με προσοχή
θάμανθαύμα
’κιδεν οὐκί<οὐχί
λαλίαλαλιά, φωνή
λαλίανλαλιά, φωνή
μίανμια φορά
παπάλι, επίσης, ακόμα
πόνι͜απόνοι
σεβτάναγάπη, έρωτα sevda/sevdā
σεράντασαράντα
τέρτι͜ακαημοί, βάσανα, στενοχώριες dert
τραγωδείςτραγουδάς
’τραγώδεσες(ετραγώδεσες) τραγούδησες
τραγωδούμ’τραγουδάμε

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 8001 | Albums/Singles: 1225 | Συντελεστές: 1599 | Λήμματα: 13740
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr