Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Ενενήντα Χορτοθέρ’

Μια βραδιά στο ΜίθριοΜια βραδιά στο Μίθριο

Στιχουργοί: Χρύσανθος Θεοδωρίδης

Συνθέτες: Χρύσανθος Θεοδωρίδης

Καλλιτέχνες: Θεόδωρος Βεροιώτης, Χρύσανθος Θεοδωρίδης


Ενενήντα Χορτοθέρ’,
έκλαψαν ούλ’ τ’ εμετέρ’
[Αχ!] Ο Χάρος ’σέγκεν νισ̌άν’
και επέρεν τον πασ̌ά μ’
[όι, όι] ...τον πασ̌ά μ’

Είκοσ’ μήνας εμπροστά
η γαρή ατ’ πα επέθανεν
[Αχ!] Για τοι δυ’ς πα ας σα καντήλας
τ’ ελάδι͜α ’τελέθανε
[όι, όι] ...’τελέθανε

Θεέ μ’, να έ͜εις ατο γερόν
ντο είχαμ’ το κορτσόπον
Ατό το χ̌ιλιόρφανον
θ’ έχ̌’ εμάς παραθεόν
[όι, όι] ...παραθεόν

Πονείς για τον θάνατον
τη μάνας και τη κυρού
Τσ̌ατίν έν’, ’κι σύρκεται
ο πόνον τη αδερφού
[όι, όι]... τη αδερφού

Πάσ̌α, τ’ εσόν την κουτσ̌ήν
σ’ εμέναν ινάνεψες
[Αχ!] Ησύχασον σο ταφί’ σ’,
η κουτσ̌ή σ’ υπάντρεψεν
[όι, όι] ...υπάντρεψεν
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
γαρήσύζυγος, γυναίκα karı
έ͜ειςέχεις
εμετέρ’δικοί μου/μας
εμπροστάμπροστά, πρωτύτερα
έν’είναι
επέθανενπέθανε
επέρενπήρε
εσόνδικός/ή/ό σου
έχ̌’έχει
ησύχασονησύχασε (προστ.)
θάνατονθάνατος
ινάνεψεςπίστεψες, εμπιστεύτηκες inanmak
καντήλας(τη, γεν. ενικ.) καντήλας, (τα, ονομ. πληθ.) καντήλες
’κιδεν ουκί<οὐχί
κορτσόπονκοριτσάκι
κουτσ̌ήκόρη
κουτσ̌ήνκόρη
κυρούπατέρα
νισ̌άν’σημάδι, στόχος, αρραβώνας nişan/nişān
ούλ’όλοι
παπάλι, επίσης, ακόμα
παραθεόνπροστάτη
πάσ̌απασά (βαθμός ή τίτλος τιμητικός ανώτατου πολιτικού ή στρατιωτικού επί Οθωμ. Αυτοκρατορίας), (καθομ.) άρχοντα, τιμητική προσφώνηση μεγαλύτερου αδελφού paşa
πασ̌άπασά (βαθμός ή τίτλος τιμητικός ανώτατου πολιτικού ή στρατιωτικού επί Οθωμ. Αυτοκρατορίας), (καθομ.) άρχοντα, τιμητική προσφώνηση μεγαλύτερου αδελφού paşa
’σέγκεν(εσέγκεν) έβαλε, εισήγαγε
σύρκεταιτραβιέται, αντέχεται
’τελέθανε(ετελέθανε) τελείωσαν, εξαντλήθηκαν
τοιτους/τις
τσ̌ατίνσκληρό, δύσκολο çetin
υπάντρεψενπαντρεύτηκε
Χορτοθέρ’Αύγουστο

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7943 | Albums/Singles: 1192 | Συντελεστές: 1575 | Λήμματα: 13400
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr