Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Το τακάτ’ ντ’ έχω απέσ’ σην ψ̌η μ’

Μια βραδιά στο ΜίθριοΜια βραδιά στο Μίθριο

Στιχουργοί: Χρύσανθος Θεοδωρίδης

Συνθέτες: Χρύσανθος Θεοδωρίδης

Καλλιτέχνες: Θεόδωρος Βεροιώτης, Χρύσανθος Θεοδωρίδης


[Και] Το τακάτ’ ντ’ έχω απέσ’ σην ψ̌η μ’ [μανίτσα μ’]
[και -ν-] Έναν κούρταν επέμ’νεν
[Όι! ν’ αηλί τ’ εμόν τη μάναν!]
[Και] Γιανασ̌εύ’ με ο Χάροντας, [μανίτσα μ’]
[και -ν-] ατός ’κι θέλ’ να παίρ’ με
[Όι! ν’ αηλί τ’ εμόν τη μάναν!]

[Και] Λέει με «Κι άλλα χρόνι͜α θα ζεις! [μανίτσα μ’]
[και -ν-] Έν’ γραφτόν ας ση μοίραν... 
[Όι! ν’ αηλί τ’ εμόν τη μάναν!]
[και] ...τον κόσμον να χαρεντερίζ’, [μανίτσα μ’]
[και -ν-] η λάλι͜α σ’ με τη λύραν»
[Όι! ν’ αηλί τ’ εμόν τη μάναν!]

[Και] «Συ τραγωδείς για την σεβντάν [μανίτσα μ’]
[και] χαράντας, καημούς, πόνι͜α!
[Όι! ν’ αηλί τ’ εμόν τη μάναν!]
[Και -ν-] Ευτάς τ’ ανθρώπ’ς να μ’ εγροικούν [μανίτσα μ’]
[και] πώς δι͜αβαίν’νε τα χρόνια»
[Όι! ν’ αηλί τ’ εμόν τη μάναν!]

[Ωχ! Και -ν-] Εμέναν εγιανάσ̌εψεν, [μανίτσα μ’]
[και -ν-] άλλον ’σέγκεν νισ̌άν’ -ι
[Όι! ν’ αηλί τ’ εμόν τη μάναν!]
[Ωχ! Και] Τα ενενήντα Χορτοθέρ’ [μανίτσα μ’]
[και -ν-] επέρεν τον πασ̌ά μ’-ι
[Όι! ν’ αηλί τ’ εμόν τη μάναν!]
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αηλίαλίμονο ἀ- + μεσαιωνική ελληνική ἠλί < εβραϊκά אל (θεός)
απέσ’μέσα
ατόςαυτός
γιανασ̌εύ’πλησιάζω/ει, πλευρίζει yanaşmak
δι͜αβαίν’νε(για τόπο) περνούν, διασχίζουν, (για χρόνο) περνούν (γενικότερα) περνούν, παύουν, τελειώνουν διαβαίνω
εγιανάσ̌εψενπλησίασε, πλεύρισε yanaşmak
εγροικούνκαταλαβαίνουν
εμόνδικός/ή/ό μου ἐμοῦ
έν’είναι
επέμ’νεναπόμεινε
επέρενπήρε
ευτάςκάνεις, φτιάχνεις εὐθειάζω
’κιδεν ουκί<οὐχί
κούρτανγουλιά
ν’ αηλίαλίμονο μεσαιων. ελλ. ἀλί<ἀ- + ἠλί (εβραϊκά אל)= θεός
νισ̌άν’σημάδι, στόχος, αρραβώνας nişan/nişān
παίρ’παίρνω/ει
πασ̌άπασά (βαθμός ή τίτλος τιμητικός ανώτατου πολιτικού ή στρατιωτικού επί Οθωμ. Αυτοκρατορίας), (καθομ.) άρχοντα, τιμητική προσφώνηση μεγαλύτερου αδελφού paşa
πόνι͜απόνοι
σεβντάναγάπη, έρωτα sevda/sevdā
’σέγκεν(εσέγκεν) έβαλε, εισήγαγε
τακάτ’δύναμη, αντοχή takat/ṭāḳat
τραγωδείςτραγουδάς
χαράνταςχαρές, γάμοι
χαρεντερίζ’χαροποιώ/εί, ψυχαγωγώ/εί
Χορτοθέρ’Αύγουστο
ψ̌ηψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7943 | Albums/Singles: 1192 | Συντελεστές: 1575 | Λήμματα: 13400
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr