Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Τα μαλλία μ’ ντ’ έσπρυναν

Μια βραδιά στο ΜίθριοΜια βραδιά στο Μίθριο

Στιχουργοί: Χρύσανθος Θεοδωρίδης

Συνθέτες: Χρύσανθος Θεοδωρίδης

Καλλιτέχνες: Θεόδωρος Βεροιώτης, Χρύσανθος Θεοδωρίδης


Τα μαλλία μ’ ντ’ έσπρυναν
ατό πα, τέρτ’ ’κ’ ευτάγω
Με τα μαύρα έρθα εγώ
και με τ’ άσπρα θα πάγω

Τα ογδόντα αν δι͜αβαίν’,
ν’ αηλί π’ εύρεν το κακόν
’Κ’ επορεί να πορπατεί
αν ’κι κρατεί το παστόν’
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αηλίαλίμονο ἀ- + μεσαιωνική ελληνική ἠλί < εβραϊκά אל (θεός)
δι͜αβαίν’(για τόπο) περνάει/ώ, διασχίζει/ω, (για χρόνο) περνάει/ώ διαβαίνω
επορείμπορεί
έρθαήρθα
έσπρυνανάσπρισαν
εύρενβρήκε
ευτάγωκάνω, φτιάχνω εὐθειάζω
’κ’δεν ουκί<οὐχί
’κιδεν ουκί<οὐχί
κρατείκρατάει, βαστάει, στέκει, αντέχει
ν’ αηλίαλίμονο μεσαιων. ελλ. ἀλί<ἀ- + ἠλί (εβραϊκά אל)= θεός
παπάλι, επίσης, ακόμα
παστόν’μπαστούνι bastone
πορπατείπερπατάει
τέρτ’καημός, βάσανο, στενοχώρια (ονομ.) dert

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7943 | Albums/Singles: 1192 | Συντελεστές: 1575 | Λήμματα: 13400
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr