Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Κόρη, τον τόπον ντο πατείς

Μια βραδιά στο ΜίθριοΜια βραδιά στο Μίθριο

Στιχουργοί: Χρύσανθος Θεοδωρίδης

Συνθέτες: Χρύσανθος Θεοδωρίδης

Καλλιτέχνες: Θεόδωρος Βεροιώτης, Χρύσανθος Θεοδωρίδης


[Έι...] Κόρη, [πουλί μ’/ψ̌ήκα μ’] τον τόπον ντο πατείς
λιθάρ’ [πουλί μ’] να έν’, τσακούται
[Εχ!] Εσέν [πουλί μ’/ψ̌ήκα μ’] τ’ ομμάτ’ ντο θα ελέπ’
πολλά [πουλί μ’] ’κι πάει κορούται/στραβούται

[Έι...] Τ’ εσά [πουλί μ’/ψ̌ήκα μ’] τα κάλλι͜α που ελέπ’
κόπεται [γιαβρί μ’] το σολούχ’ν ατ’
[Εχ!] Έναν [πουλί μ’/ψ̌ήκα μ’] ποτάμ’ ιδρώματα
τρέχ’νε [πουλί μ’] ας σο γολτούχ’ν ατ’
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
γιαβρίμωρό, μικρό, παιδί yavru
γολτούχ’νμασχάλη
ελέπ’βλέπει/βλέπω
έν’είναι
εσάδικά σου/σας
κάλλι͜ακάλλη
’κιδεν ουκί<οὐχί
κόπεταικόβεται
κορούταιτυφλώνεται
λιθάρ’λιθάρι, πέτρα
ομμάτ’μάτι
πολλάπολλά (επίθ.), πολύ (επίρ.)
σολούχ’νανάσα soluk
τρέχ’νετρέχουν
τσακούταισπάει
ψ̌ήκαψυχούλα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7943 | Albums/Singles: 1192 | Συντελεστές: 1575 | Λήμματα: 13400
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr