Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Είνας μάνα καθισμέντσα

Τραπεζούντα Νο2Τραπεζούντα Νο2

Στιχουργοί: Μάκης Αθανασιάδης

Συνθέτες: Κώστας Θεοδοσιάδης

Καλλιτέχνες: Κώστας Θεοδοσιάδης


Είνας μάνα καθισμέντσα
σ’ έναν χαμελόν σκαμνίν
Τρώει ατεν αροθυμία,
εχ̌’ σην ξενιτει͜άν παιδίν

Τα πόνια κι η πικρασέα
σα γεράματα τ’ς πολλά
Ο πόνον κι η πικρασέα
σα γεράματα τ’ς πολλά
Σεπεπί τη ξενιτεία
ξάι τ’ οφρύδ’ν ατ’ς ’κι γελά

Τα χρόνια τ’ς επαρεδέβαν,
φοβάται γιάμ’ αποθάν’
και τον γιον ατ’ς ασ’ σα ξένα
να ελέπ’ ’κι θα προφτάν’

«Ελιγόστεψεν το φως ι-μ’
και ’κι θα γνωρίζω σε
Έλα πριν να αποθάνω,
ας καλωσορίζω σε»
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αποθάν’πεθαίνει
αποθάνωπεθαίνω
αροθυμίανοσταλγία
ασ’από
ατεναυτήν
ατ’ςαυτής, της
γιάμ’μήπως, ή μη ya/yā + μη
είναςένας/μία
ελέπ’βλέπει/βλέπω
ελιγόστεψενλιγόστεψε
επαρεδέβανπαραπέρασαν, ξεπεράστηκαν παρά + διαβαίνω
καθισμέντσακαθισμένη
’κιδεν ουκί<οὐχί
ξάικαθόλου
οφρύδ’νφρύδι
πικρασέαπίκρα, πικράδα
πολλάπολλά (επίθ.), πολύ (επίρ.)
πόνια(ονομ.) πόνοι, (αιτ.) πόνους
σεπεπίεξαιτίας, λόγω, εξ αφορμής sebep/sebeb

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7928 | Albums/Singles: 1169 | Συντελεστές: 1564 | Λήμματα: 13337
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr