Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Εσύ είσαι άσπρον πελιστέρ’

Μια βραδιά στο ΜίθριοΜια βραδιά στο Μίθριο

Στιχουργοί: Χρύσανθος Θεοδωρίδης

Συνθέτες: Χρύσανθος Θεοδωρίδης

Καλλιτέχνες: Θεόδωρος Βεροιώτης, Χρύσανθος Θεοδωρίδης


Εσύ είσαι μικρόν / άσπρον πελιστέρ’
κι εγώ είμαι ο αητέντς
Με τα τσ̌αλούμι͜α ντ’ ευτάς
μ’ εμένα θα τελέντς

Πάντα αναμένω σε,
θέλω να κερδαίνω σε
[Αχ!] Πώς θα χάνω τ’ αχούλι μ’
εσέν αν ’κι παίρω σε

Τ’ ομμάτι͜α σ’ μαυροστάφυλι͜α,
η καρδι͜ά σ’ άσπρον χ̌ι͜όν’
Εσέν θα στεφανούμαι σε
αρ’ ους το χ̌ειμωγκόν

Τ’ εμόν-α το περιστέρ’
τη χαράν σην ψ̌η μ’ θα φέρ’
Ους να γερούμε, πουλί μ’ / Σούλα,
θα κρατώ σε -ν- ας σο χ̌έρ’
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αητέντςαητός
αχούλιμυαλό akıl/ʿaḳl
γερούμεγερνάμε
εμόνδικός/ή/ό μου ἐμοῦ
ευτάςκάνεις, φτιάχνεις εὐθειάζω
κερδαίνωκερδίζω
’κιδεν ουκί<οὐχί
ομμάτι͜αμάτια
ουςως, μέχρι
παίρωπαίρνω
πελιστέρ’περιστέρι
στεφανούμαιστεφανώνομαι
τελέντςτελειώνεις κτ (μεταβ.)
τσ̌αλούμι͜ανάζια, σκέρτσα çalım
φέρ’φέρνω/ει
χ̌ειμωγκόν(ονομ.) χειμώνας, (γεν.) χειμώνα
χ̌έρ’χέρι
χ̌ι͜όν’χιόνι
ψ̌ηψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7943 | Albums/Singles: 1192 | Συντελεστές: 1575 | Λήμματα: 13400
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr