Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Έσπρυνανε τα μαλλία μ’

Μια βραδιά στο Μίθριο

Καλλιτέχνες: Θεόδωρος Βεροιώτης, Χρύσανθος Θεοδωρίδης


Έσπρυνανε τα μαλλία μ’,
’μαύρυνεν η καρδία μ’ [γιαρ]
Τα τσ̌ικάρι͜α μ’ εσάπανε
[αχ!] και ’κι γελώ καμίαν [γιαρ]

Άντε Βεροιώτη!

Γομάτα τ’ ομματόπα μου
[αχ!] ας σα πικρά τα δά̤κρυ͜α [γιαρ]
Ερτούρεψαν κι άλλο πολλά
[αχ!] τη καρδι͜άς ι-μ’ τα τέρτι͜α [γιαρ]
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
γιαραγαπητός/ή/ό, αγάπη yâr
γομάταγεμάτα
ερτούρεψανπερίσσεψαν, αυξήθηκαν, αποταμιεύτηκαν, εξοικονομήθηκαν artırmak
εσάπανεσάπισαν
έσπρυνανεάσπρισαν
καμίανποτέ
’κιδεν οὐκί<οὐχί
κι άλλο πολλάπερισσότερο, παραπάνω
’μαύρυνεν(εμαύρυνεν) μαύρισε
ομματόπαματάκια
πολλάπολλά (επίθ.), πολύ (επίρ.)
τέρτι͜ακαημοί, βάσανα, στενοχώριες dert
τσ̌ικάρι͜ασπλάχνα, σωθικά ciğer/ciger

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 8012 | Albums/Singles: 1231 | Συντελεστές: 1615 | Λήμματα: 13981
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr